"prylar" English translation

SV

"prylar" in English

SV prylar
volume_up
{plural}

prylar (also: inrättningar, manicker)
Och den har alla möjliga spakar och kullager och prylar och mätare.
And it has all kinds of levers and ball-bearings and gadgets and gauges.
Fler prylar, fler maskiner som den saken du kom hit på.
More gadgets, more machines like that thing you rode up on.
Men många konsumenter tror i dag att CE-märket innebär att produkterna är säkra, inte minst när det gäller leksaker och prylar.
But many consumers currently believe that the CE mark means that products are safe, not least where it concerns toys and gadgets.
prylar

Synonyms (Swedish) for "prylar":

prylar

Context sentences for "prylar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMed andra ord, jag vill inte ha prylar, jag vill ha nyttan eller upplevelsen som de ger mig.
In other words, I don't want stuff; I want the needs or experiences it fulfills.
SwedishJag tycker om att göra prylar som belyser hur vi förhåller oss till och kommunicerar med varandra.
And I like to make devices that play with the ways that we relate and communicate.
SwedishOm nöden kräver kan du använda bäbisar till att sälja andra prylar.
If necessary you can use babies to sell other stuff.
SwedishKärnan i idéspridning är TVn, och prylar gillar TV.
At the heart of spreading ideas is TV and stuff like TV.
SwedishHan lärde mig allt möjligt om mekaniska prylar.
He taught me all sorts of things about mechanical things.
SwedishI andra sammanhang, betydligt viktigare än att köpa prylar, ser vi samma explosion av valmöjligheter.
So, in other aspects of life that are much more significant than buying things, the same explosion of choice is true.
SwedishMen han hade många andra häftiga prylar.
And I was surprised at all the other cool stuff he had
SwedishLetar efter fler lesbiska prylar.
I'm looking for more lesbian artifacts.
SwedishDu har verkligen många prylar.
SwedishDu har en hel del prylar här.
SwedishJag bara hämtar några prylar.
SwedishMan använder internet för att skapa en oändligt stor marknadsplats som matchar en persons prylar med en annans, oavsett vilka prylar det handlar om.
What it does is use the Internet to create an infinite marketplace to match person A's "haves" with person C's "wants," whatever they may be.
SwedishSå jag letade efter möbler, och det visade sig att dom möbler som jag verkligen gillade hade jag inte råd med och alla prylar jag hade råd med tyckte jag inte om.
And it turned out that all the furniture that I really liked, I couldn't afford. ~~~ And all the stuff I could afford, I didn't like.
SwedishI dag är vi nöjda med att ha tillgång till all slags teknik, att allt är möjligt, att vi har tusentals prylar till vårt förfogande.
The pilot programme of the European Association against Depression has already achieved a 25 % decrease in the number of suicides and suicide attempts by young people.
SwedishMin vän Matthieu Ricard får ursäkta, men ett shoppingcenter fullt med zenmunkar kommer inte bli speciellt lönsamt eftersom de inte vill ha prylar tillräckligt mycket.
With all apologies to my friend Matthieu Ricard, a shopping mall full of Zen monks is not going to be particularly profitable because they don't want stuff enough.
SwedishSå man kommer inte att kunna se någonting av alla coola prylar i den här elastiska uppsättningen av 14 manöverdon, alla med kapaciteten att känna av temperatur och tryck.
So, you won't see all the really cool stuff that's in this series elastic set of 14 actuators, each one which has its own capability to sense temperature and pressure.