"pund" English translation

SV

"pund" in English

SV pund
volume_up
{neuter}

1. general

pund
volume_up
pounds {noun}
Den brittiska statskassan förlorar flera hundra miljoner pund per år på den här handeln.
The British exchequer loses several hundred million pounds a year on this trade.
Årligen betalar vi nu så mycket som 600 till 700 miljoner brittiska pund till denna fond.
Per annum we are now paying as much as£600 -£700 million pounds into this fund.
Miljarder pund läggs på att omhänderta arbetstagare som har skadats eller blivit sjuka.
Billions of pounds are spent caring for workers who have been injured or become ill.

2. "vikt"

pund (also: skålpund)
volume_up
pound {noun} (weight)
Bör kommissionen behandla fotbollen annorlunda än andra affärsverksamheter som omsätter miljontals pund?
Should the Commission be treating football differently from any other multi-billion pound industrial operation?
Detta argument kanske faller när all valuta heter euro, och inte längre franc, pund, peseta eller lire.
That argument might fall away when every currency is called the euro, and no longer the franc, pound, peseta or lira.
Den kommer inte att spara en enda D-mark eller ett enda pund.
It will not save one D-mark or one pound.

3. finance

pund
volume_up
pound {noun}
Bör kommissionen behandla fotbollen annorlunda än andra affärsverksamheter som omsätter miljontals pund?
Should the Commission be treating football differently from any other multi-billion pound industrial operation?
Detta argument kanske faller när all valuta heter euro, och inte längre franc, pund, peseta eller lire.
That argument might fall away when every currency is called the euro, and no longer the franc, pound, peseta or lira.
Den kommer inte att spara en enda D-mark eller ett enda pund.
It will not save one D-mark or one pound.
Currency: pound sterling (£)
Det ena är förhållandet mellan stora flytande konvertibla valutor i industriländer, såsom dollar, euro, yen, brittiskt pund och kanadensisk dollar.
One is the relationship between the major floating convertible currencies of the industrialised countries, such as the dollar, the euro, the yen, the pound sterling and the Canadian dollar.

4. colloquial

pund
volume_up
quid {noun} [Brit.] [coll.]
Med XJ6: an i utbyte får du den för 100 pund.
Throw in the XJ6 and she's yours for a 1 00 quid.

5. measurement units

pund
volume_up
lbs {noun} [abbr.]

Context sentences for "pund" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen beräknade kostnaden för vård och omsorg 2018 är 27 miljarder brittiska pund.
The estimated cost of health and social care by 2018 will be GBP 27 billion.
SwedishTvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
This dispute is costing the Irish economy £10 million per day in loss of trade.
SwedishTvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
This dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
SwedishFör bara två år sedan var Storbritanniens nettobidrag 3 miljarder pund om året.
Just two years ago, Britain's net contribution was GBP 3 billion a year.
SwedishMan kom överens om att krav på mindre än 250 pund per dag skulle godtas utan frågor.
It was agreed that claims for less than£250 a day could be accepted without question.
SwedishHon fick allvarliga skador och blev först erbjuden 15 pund i kompensation.
She was left with serious injuries and initially offered GBP 15 compensation.
SwedishStorbritanniens nettobidrag till EU:s budget 2007 uppgick till 4,3 miljarder pund.
Britain's net contribution to the EU budget in 2007 was GBP 4.3 billion.
SwedishMan kom överens om att krav på mindre än 250 pund per dag skulle godtas utan frågor.
It was agreed that claims for less than £250 a day could be accepted without question.
SwedishVi slösar 150 miljoner pund per år genom att hålla 11 sammanträden här i Strasbourg.
We waste £150 million each year by having 11 sessions here in Strasbourg.
SwedishBeloppet 435 miljoner pund nämndes av den regionala arbetsgivarorganisationen.
The sum of £435m was quoted by the regional employers' organizations.
SwedishBeloppet 435 miljoner pund nämndes av den regionala arbetsgivarorganisationen.
The sum of£435m was quoted by the regional employers ' organizations.
SwedishVi har fått tillbaka omkring 105 miljarder pund sterling i form av olika subventioner.
We have received back around GBP 105 billion by way of subsidies of one form or another.
SwedishRegeringen lägger ut 3 miljoner pund för att vinna den här folkomröstningen.
The government is spending £3 million in order to win this referendum.
SwedishOm man räknar ut det ser man att varje inspektör fick 5 000 pund per dag.
If you work it out you find that each inspector was getting £5 000 a day.
SwedishDenna plan måste ständigt stärkas och var i sig själv värd 101, 4 miljoner pund 1997.
This scheme must go from strength to strength and it was worth over£101.4m alone in 1997.
SwedishI år hävdar revisorerna att minst 6 miljarder brittiska pund inte borde ha betalats ut.
This year, the auditors claim that at least GBP 6 billion should not have been paid out.
SwedishDenna plan måste ständigt stärkas och var i sig själv värd 101, 4 miljoner pund 1997.
This scheme must go from strength to strength and it was worth over £101.4m alone in 1997.
SwedishOm man räknar ut det ser man att varje inspektör fick 5 000 pund per dag.
If you work it out you find that each inspector was getting£5 000 a day.
SwedishRegeringen lägger ut 3 miljoner pund för att vinna den här folkomröstningen.
The government is spending£3 million in order to win this referendum.
SwedishDess VD fick nyligen en personlig bonus på 17 miljoner irländska pund.
Their chief executive recently earned a personal bonus of £IRL 17 million.