"rättighet" English translation

SV

"rättighet" in English

volume_up
rättighet {comm. gen.}

SV rättighet
volume_up
{noun}

rättighet
volume_up
right to {noun} (claim, privilege)
Rätten till abort är inte en mänsklig rättighet; det är en kränkning av en mänsklig rättighet.
The right to an abortion is not a human right; it is a violation of a human right.
Jag anser också att detta är en rättighet. Asyl är en rättighet, inte en förmån.
I believe this also to be a right; asylum is a right, not a favour.
Strejkrätten är naturligtvis en grundläggande rättighet: detta är odiskutabelt.
Of course the right to strike is a fundamental right: that is not in dispute.

Context sentences for "rättighet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPatrick Louis tycker inte om Världshandelsorganisationen, och det är hans rättighet.
Mr Louis does not like the World Trade Organisation; that is his prerogative.
Swedish– Hälsa är en grundläggande social rättighet och en hörnsten i EU: s sociala modell.
That is absolutely true, and the more we can learn the better for each of us.
SwedishJag anser att Saharawifolket borde ha rättighet till sina territorialvatten.
I believe that the Saharawi people should have rights over their territorial waters.
SwedishEuropeiska unionen har ingen övergripande rättighet att blanda sig i dessa frågor.
The European Union has no supreme power to intervene in these matters.
SwedishKommissionen har denna rättighet, och du har fått yttra dig.
Mr Farage, it is the Commission's prerogative and you have had the chance to be heard.
SwedishNär det gäller tillgång till ordet i kväll respekteras inte denna lika rättighet.
As far as access to the floor is concerned, this equality has not been respected this evening.
SwedishSamvetsfrihet är sannerligen en viktig rättighet.
(FR) Mr President, freedom of conscience is most certainly a vital freedom.
SwedishVi måste väcka åtal mot dem som kränker vår grundläggande rättighet till integritet.
We must prosecute those who infringe our basic rights to privacy.
SwedishVi har förvisso nu denna rättighet, men användningsmetoderna gör att den delvis inte kan utnyttjas.
This already applies to us but the ways in which it applies partially negate it.
SwedishDen inre marknaden ger ingen rättighet att vilseleda konsumenterna.
My group is behind the consumers and supports wellintentioned companies.
SwedishEnligt vår uppfattning är ren luft en mänsklig rättighet för alla EU-medborgare, oavsett var de bor.
Mr President, as I said earlier, the Commission generally welcomes this report.
SwedishJag anser att det är en rättighet för en region eller ett land att säga ”vi vill inte ha det här”.
I believe that a region or country is entitled to say ‘we do not want this’.
SwedishDessa kvinnor måste desperat få veta att sexuell och reproduktiv hälsa är en rättighet.
The European Union prides itself on being a community of values.
SwedishEn viktig rättighet är föräldrarnas val av skola för sina barn.
An important freedom is parents' choice of a school for their children.
SwedishStaten har ingen rättighet att lägga sig i sådana saker.
We are in fact under an obligation to respect the principle of non-discrimination.
SwedishAtt inta illegal narkotika ser vi inte som en mänsklig rättighet.
The references to 'harm reduction ' methods and so on are an abuse of the English language.
SwedishDen första gäller att det inte finns någon överensstämmelse mellan en mänsklig rättighet och nästa.
The first is for there to be no consistency between one human rights report and the next.
SwedishRätten till abort är inte en mänsklig rättighet; det är en kränkning av en mänsklig rättighet.
Social rights are important, but they belong in another category.
SwedishDen inre marknaden ger ingen rättighet att vilseleda konsumenterna.
The internal market is not a licence for misleading consumers.
SwedishEndast på det sättet kommer hälsa att bli en verklig rättighet för alla.
In Zambia, one in three pregnant women suffers from AIDS.