"rakt" English translation

SV

"rakt" in English

volume_up
rak {adj.}

SV rakt
volume_up
{adverb}

rakt (also: omedelbart, rätt, direkt)
volume_up
direct {adv.}
Låt mig vara mycket uttrycklig och rakt på sak.
Allow me to be very direct and specific.
I'm sorry for being direct.
Möjligheter att yttra sig, hitta information och sociala kontakter ersätts ofta av det rakt motsatta.
Opportunities for expression, finding out information and social contacts are often replaced by the direct opposite of these.
Det skulle vara bra om EU inte importerade den amerikanska modellen rakt av.
It would be helpful if Europe were not directly to import the American-style procedural model.
Dess in- och utflygningsvägar passerar rakt över städerna Hendaye och Irun.
Its take-off and landing corridors pass directly over the town centres of Hendaye and Irún.
Jag har sett deras lidande rakt in i ögonen.
I have looked directly into their eyes and seen their suffering.
rakt (also: precis)
volume_up
due {adv.}
rakt (also: direkt, jämnt)
volume_up
flush {adv.}
rakt (also: helt, mycket)
volume_up
full {adv.}
Assault full ahead.
rakt (also: tvärt, rent ut, burdust, pladask)
volume_up
plump {adv.}
rakt (also: rätt, pang, pang på)
volume_up
slap {adv.}
rakt (also: rätt, huvudstupa, pang, pang på)
rakt (also: orubbligt, osvikligt)

Context sentences for "rakt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTrots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
SwedishDet är verkligen upprörande att någonting sådant inträffar rakt framför våra ögon.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
SwedishJag vill be er insistera att Murphy antingen anklagar mig rakt ut eller ber om ursäkt.
I would ask you to insist that Mr Murphy either accuse me outright or apologise.
SwedishFör att gå rakt på sak: utan mat eller värme blir demokratin snart en lyxvara.
To put it bluntly: without food or heating, democracy soon becomes a luxury.
SwedishIsberget finns rakt framför honom, men han har fortfarande tid att undvika det.
The iceberg is staring him in the face, but he still has time to avoid it.
SwedishNär bilarna på Bay Street stannade lyste lyktorna rakt på min sänggavel.
When cars on Bay Street stopped, their headlights stopped right on my headboard.
SwedishVi vill inte att tidsfristen förlängs till 2013, och det vill vi gärna säga rakt ut.
We do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.
SwedishFör att kunna vara det måste de vara antingen rakt eller snett framifrån.
Well, for that they have to be done as we just saw, en face or three-quarters.
SwedishHär krävs det alltså att Turkiet äntligen agerar rakt gentemot EU och inser detta faktum.
Turkey must also be fair here for once towards the EU and acknowledge this fact.
SwedishDetta måste sägas rakt ut: någon måste ta ett allvarligt ansvar för detta!
It has to be said quite plainly: someone has to take serious responsibility for that!
SwedishJag skulle vilja ha ett rakt svar på frågan om användningen av detta parlaments lokaler.
I would like a straightforward answer about the use of this Parliament's facilities.
SwedishInformationen bör vara tydlig och rakt på sak och inte gömmas undan bland det finstilta.
This information should be upfront and not buried away in the small print.
Swedish. ~~~ Rakt eller snett framifrån.
His contemporaries made faces, like the ones you see here -- en face or three-quarters.
SwedishTill slut spelade det parlamentet rakt i händerna, eftersom det fick oss att se starka ut.
Ultimately that played into the hands of Parliament, because it made us look strong.
SwedishDen tibetanska nationen och dess kultur håller på att utrotas rakt framför ögonen på oss.
The Tibetan nation and its culture are being extinguished right in front of our eyes.
SwedishVi har dock föreslagit flera ändringsförslag om förslaget inte förkastas rakt av.
We have, however, suggested various amendments in case the proposal is not rejected outright.
SwedishMerparten av allt ekonomiskt bistånd som ges går rakt ned i regimens fickor.
The majority of economic aid provided goes into the regime’s pockets.
SwedishJag ser fram emot omröstningen, som jag hoppas kommer att bli mycket enkel och rakt på sak.
I look forward to the vote, which I hope will be a very simple, straightforward one.
SwedishDetta skulle kunna gå rakt emot dessa skolors etik, tro och uppdrag.
Only a small number of EU Member States give legal recognition to the latter.
SwedishMen framför allt går denna text i rakt motsatt riktning till vad som krävs.
However, above all, this text moves in completely the wrong direction.