"rasande" English translation

SV

"rasande" in English

volume_up
ras {comm. gen.}

SV rasande
volume_up
{adjective}

rasande (also: skarp, våldsam, hård, svidande)
rasande (also: arg, förbittrad, ursinnig, uppretad)
Som visats av de första vedergällningarna mot budgetens förmånstagare, vill de rasande ledamöterna av konventet nu att huvuden skall rulla!
As shown by the first reprisals against the beneficiaries of the budget, the enraged members of the Convention now want heads to roll!
rasande (also: grym, våldsam, vild, blodtörstig)
rasande (also: bitsk, häftig, våldsam, vild)
volume_up
fierce {adj.}
Det tycks mig som om tiden är inne att välja mellan integration via marknaden och politisk integration, mellan rasande konkurrens och solidaritet, och mellan kapitulation och ambition.
It seems to me that the time has come to choose between integration via the market and political integration, between fierce rivalry and solidarity and between capitulation and ambition.
rasande (also: våldsam, sur, vild, rosenrasande)
Mannen är rasande och hotar att döda amerikanen.
The husband, furious, threatens to kill the American.
Ni sade att jag var rasande på Hans Blokland.
You said that I was furious with Mr Blokland.
They were furious about the ban.
rasande (also: arg, ilsken, förbannad, folkilsken)
volume_up
mad {adj.} [Amer.]
Andra blev rasande, drivna maskiner som jag.
Other women became mad, driven machines like me.
rasande (also: ond, elak, arg, sur)
volume_up
angry {adj.}
rasande (also: arg, rosenrasande)
Denna åtgärd gjorde utan tvivel kubanerna rasande.
This action clearly infuriated the Cubans.
Till exempel blev urbefolkningen rasande över Europaparlamentets nyligen antagna restriktioner när det gäller säljakt.
For example, Parliament's recent restrictions on seal hunting infuriated the indigenous population.
I det första fallet är de inblandade europeiska länderna rasande, men i det andra fallet bär de delvis ansvaret.
In the first case, the European countries involved are infuriated, but in the second case, they are partly to blame.

Synonyms (Swedish) for "rasande":

rasande
ras

Context sentences for "rasande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag tror att vi måste göra som Roland i Ludovico Ariostos verk Den rasande Roland.
I feel that we should emulate Orlando in Ludovico Ariosto's opera 'Orlando Furioso'.
SwedishJag tror att vi måste göra som Roland i Ludovico Ariostos verk Den rasande Roland.
I feel that we should emulate Orlando in Ludovico Ariosto's opera 'Orlando Furioso '.
SwedishFöreställ er att det i ett system av rasande floder finns ett antal dammar.
Imagine that, in a system of raging rivers, there is a series of dams.
SwedishMan befarar att de kan ha avrättats under en rasande vedergällningsaktion.
It is feared that they might have been executed in a frenzied reprisal.
SwedishVi har sett rasande bränder i Ryssland och enorma översvämningar i Pakistan.
We have seen raging fires in Russia and epic floods in Pakistan.
SwedishDet är en teknik som utvecklas och tillämpas i rasande takt.
This is a technology that is developing and being applied at a tremendous rate.
SwedishVi får ett modernt och uppdaterat regelverk på ett område där utvecklingen går rasande snabbt.
We will have modern and up-to-date regulations in an area where development is very rapid.
SwedishVare sig vi gillar det eller inte så ändras världen i en rasande takt.
Like it or like it not, the world is changing incredibly fast.
SwedishDen europeiska luftfartstrafiken växer med rasande hastighet.
European air travel is expanding rapidly, and this trend is likely to continue in the coming years.
Swedish(DE) Den europeiska luftfartstrafiken växer med rasande hastighet.
(DE) European air travel is expanding rapidly, and this trend is likely to continue in the coming years.
SwedishI en tid när allt förändras med en rasande hastighet, är det som görs naturligtvis aldrig tillräckligt.
Naturally, at a time when changes are taking place at such alarming rates, enough can never be done.
SwedishMånga EU-byråkrater har varit rasande över detta för att förstärka bilden av de neurotiska post-kommunistiska länderna.
Many Eurocrats fumed about that to strengthen the view of neurotic post-Communist countries.
SwedishDet visar att det under tiden skett en rasande utveckling på området, åtminstone inom vägtrafiktelematiken.
That reflects the very rapid developments in this field, or at least in the area of road transport telematics.
SwedishViktigt är att alla intresserade medborgare får möjlighet att ta del i denna rasande snabba utveckling.
It is important to ensure that everyone who is interested has a chance to take part in this high-speed development.
SwedishVi lever i en värld som förändras i ett rasande tempo.
We live in a world which changes at high-speed.
SwedishHasardspel på Internet står bara för ca 5 procent av alla intäkter från spel, men sektorn växer i rasande takt.
Online gambling accounts for just around 5% of all the takings from gambling, but the sector is growing at an enormous rate.
SwedishVi vet alla att politiken inte är en lång, lugn flod, utan att den ibland även kan vara en rasande fors.
On the contrary, European integration, as a dynamic process, also encompasses the need to re-examine policies as and where necessary.
SwedishSka du säga det eller bli rasande?
SwedishMed de moderna kommunikationsmedlen och ett informationssamhälle som brer ut sig med rasande fart är detta i dag mer viktigt än någonsin.
Modern means of communication and a recklessly expanding information society make this more important today than ever.
SwedishOm de återgår till sitt forna uppträdande kommer parlamentet bli lika rasande mot det ordförandeskapet som det är hjärtligt mot det nuvarande.
If they go back to their former ways Parliament will be as irate at a future presidency as it is warm towards the present one.