"raseri" English translation

SV

"raseri" in English

SV raseri
volume_up
{neuter}

raseri (also: larm, gormande, skrävel)
raseri (also: ilska, ursinne, vrede)
volume_up
fury {noun}
Grekland kan inte ensam ställas inför marknadens raseri i detta svåra skede.
However, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
Enligt min mening har ni säkert sprungit ut på arenan med ett lejons raseri, men ni har slutat som rådets dörrmatta.
My view is that you may well have leapt out with the fury of a lion, but you have ended up as the Council’s bedside rug.
raseri (also: vild framfart)

Synonyms (Swedish) for "raseri":

raseri

Context sentences for "raseri" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÅren mellan 1914 och 1989 var ett 75-årigt raseri av självstympning på vår kontinent.
Mr President, the years 1914 to 1989 on our continent were a 75-year rage of self-mutilation.
SwedishEftersom de inte är så noga, beklagar sig samma människor över konsekvenserna av deras ideologiska raseri.
However, most inconsistently, the very same people bemoan the consequences of their ideological frenzy.
SwedishEnligt min mening har ni säkert sprungit ut på arenan med ett lejons raseri, men ni har slutat som rådets dörrmatta.
The crisis has reassured citizens that the spirit of democracy prevails in the European Union.
SwedishMan måste ha läst dokumentet för att, om än med stor förvåning, bli medveten om detta fullständiga raseri att vilja sudda ut nationerna.
You have to read the document to be conscious, with considerable astonishment moreover, of this true passion for erasing nations.
SwedishVi kommer därför att rösta för den med ilska och raseri i våra hjärtan - och tänka på de många offer som varje ytterligare fördröjning kan förutses kosta.
We shall therefore be supporting it, although with anger in our hearts at the thought of the many victims that any further delay will probably cost.
SwedishBakom en sådan terrorism, ett sådant blint destruktivt raseri, finns varken mer eller mindre än ett förakt för mänskligheten som alltid får destruktiva följder.
Such terrorism, such blind destructive rage, is no more and no less than the outward face of a contempt for humanity that is always destructive in its effects.
SwedishVi såg barn mellan 10 och 20 år gamla vända sig i blint raseri mot sina landsmän och mot de materiella symbolerna för ett samhälle som vi anser är organiserat och blomstrande.
We saw children of 10 to 20 years old turning in blind rage on their fellow citizens and against the material symbols of a society which we believe to be organised and prosperous.
SwedishDen här debatten bör föras tillsammans med våra kolleger i de nationella parlamenten, fördomsfritt och utan det raseri som märks i vissa huvudstäder och uttalanden.
This debate should be conducted jointly with our colleagues in the national parliaments without prejudice and with less foaming at the mouth than is evident in some capital cities and commentaries.