"redigering" English translation

SV

"redigering" in English

volume_up
redigering {comm. gen.}
EN

SV redigering
volume_up
{common gender}

redigering (also: språkgranskning)
Med det här alternativet skapas det nya dokumentet och laddas direkt för redigering.
With this option the new document is created and immediately loaded for editing.
Detsamma gäller även för redigering av symbollisterna och menyerna.
The same procedure applies for editing toolbars and their menus.
Du laddar ett dokument för redigering genom att dubbelklicka på det i Navigator.
Double-click a document in the Navigator to load it for editing.

Context sentences for "redigering" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÖppna dialogrutan för redigering av objektegenskaper och välj sidan fliken Typ.
To do so, open the dialog used to edit objects, and select the Type page tab.
SwedishOm fönstret stängs avbryts det aktuella insticksprogrammet för redigering.
Closing this window would stop the editor plug-in that is currently running.
SwedishDen är till för redigering och infogning av hyperlänkar och för sökning på Internet.
Use this toolbar to edit and insert hyperlinks and to search for keywords in the Internet.
SwedishDet gick inte att starta det valda insticksprogrammet för redigering.
Couldn't launch the selected editor plug-in.
SwedishVarje blixt är en redigering; någon någonstans tittar på Open Street Map och inser att den kan bli bättre.
Every flash is an edit. ~~~ Somebody somewhere looking at the Open Street Map, and realizing it could be better.
SwedishHär finns kommandon för redigering av formler.
The commands in this menu are used to edit formulas.
SwedishVarje blixt på den här visualiseringen som sattes ihop av ITO World visar en redigering under 2009 av Open Street Map.
Each flash on this visualization -- put together by ITO World -- shows an edit in 2009 made to the Open Street Map.
SwedishDen här popupmenyn öppnar Du när Du ska byta mellan redigering av tecken - och styckeegenskaper för styckeformatmallen " Avsändare ".
Choose the respective command in the pop-up menu to edit the character or paragraph attributes of the Sender Paragraph Style.
SwedishDen här popupmenyn öppnar Du när Du ska byta mellan redigering av tecken - och styckeegenskaper för styckeformatmallen " Mottagare ".
Choose the respective command in the pop-up menu to edit the character or paragraph attributes of the Recipient Paragraph Style.
SwedishVälj redigering av ändringarna
SwedishPå verktygslisten finns ikonen Formulär.Den öppnar en utrullningslist med samtliga grundläggande funktioner som behövs för redigering av formuläret.
The Form icon of the main toolbar opens a floating toolbar by long clicking the icon.This floating toolbar contains the basic functions to edit a form.
SwedishI några av dessa ändringsförslag, i synnerhet ändringsförslagen 2, 15, 22, 25, 31 och den andra delen av ändringsförslag 27 skulle dock ytterligare redigering eventuellt förbättra texten.
In the case of some of these amendments, however, in particular Amendments Nos 2, 15, 22, 25, 31 and the second part of Amendment No 27, further editorial changes might improve the text.