"regel" English translation

SV

"regel" in English

EN
volume_up
regel {comm. gen.}

SV regel
volume_up
{neuter}

regel
volume_up
latch {noun}

Synonyms (Swedish) for "regel":

regel

Context sentences for "regel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishYtterligare ett argument är att det lokala kustfisket som regel drabbas negativt.
A further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
SwedishVarje regel av inskränkande natur är i våra ögon en överflödig byråkratisk hämsko.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
SwedishVi vet alla att skriftliga ändringsförslag i regel är ganska mycket mer detaljerade.
We all know that the written amendment generally goes into rather more detail.
SwedishDetta är unika omständigheter, eftersom vi i regel har maximalt fem talare.
These are exceptional circumstances, since we normally have a maximum of five.
SwedishDärför verkar en sådan allmän regel inte behöva ingå i det här förslaget.
The proposal does not therefore seem to be the proper place for that provision.
SwedishEn regering som vinner en misstroendeomröstning kommer i regel starkare ur omröstningen.
A government that wins a vote of censure generally comes out of the vote stronger.
SwedishVarje år hålls i regel fyra möten, som leds av en ständig ordförande.
Typically, there are around 4 meetings a year, chaired by a permanent president.
SwedishOm du flyttar till ett annat land för att jobba måste du i regel också betala skatt där.
Usually, if you move to another country to work, you’ll also have to pay tax there.
SwedishSamma regel gäller för de länder som ansöker om anslutning och i fråga om nytt stöd.
The same rules apply to the countries applying for accession and with regard to new aid.
SwedishDet händer att vi får goda nyheter, men dessa följs i regel av en dålig nyhet.
We sometimes receive good news but that good news is usually accompanied by some bad news.
SwedishYttrandefriheten är fundamental och får som regel aldrig inskränkas.
Freedom of expression is fundamental and in principle must never be curtailed.
SwedishDetta borde med tanke på de knappa medlen inte få bli till regel i framtiden.
This should not become common practice in future in view of the scarce resources available.
SwedishSom regel kan du t.ex. välja pappersstorlek och pappersmagasin i skrivarens dialogruta.
In the dialog, you can select the paper size and which printer tray is to be used, etc.
SwedishBussar i linjetrafik framförs i regel i låga hastigheter i samhällen och städer.
City buses, in the main, travel at low speeds in towns and cities.
SwedishDe som är över 45 år har i regel sämre grundutbildning än de som är yngre.
The over-45's have generally had a poorer education than their juniors.
SwedishDessa saknar i regel rösträtt och kan alltså inte delta i valet av de styrande.
In general they have no voting rights, and cannot therefore be involved in electing government.
SwedishDen internationella flygtrafiken vilar i regel på detaljerade bilaterala avtal.
On the contrary, international air traffic is generally based on detailed bilateral agreements.
SwedishSom dansk ser man i regel också de tre baltiska staterna som ett slags nordiska länder.
As Danes, we also usually see the three Baltic states as part of Scandinavia in some way.
SwedishUndantag från denna regel ska endast tillåtas i effektiva system.
Exceptions to this will only be permitted in the context of effective systems.
SwedishInhemska spelare och FIFA:s ”sex plus fem”-regel: hur klargör man dessa två punkter?
Home-grown players; 'six plus five' with FIFA: what is the clarification of those two points?