"ren" English translation

SV

"ren" in English

volume_up
ren {comm. gen.}
volume_up
ren {adj.}
EN

"re" in Swedish

volume_up
re {prp.} [abbreviation]

SV ren
volume_up
{common gender}

1. zoology

ren
Renarna kanske var trötta på att flyga och ville åka tåg ett slag.
Who knows, maybe the reindeer were tired and wanted to go by train!
What about the reindeer?
Where are the reindeer?

Synonyms (Swedish) for "ren":

ren

Synonyms (English) for "re":

re
English

Context sentences for "ren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJust det här projektet inspirerades av en ögonblicksbild i mitt liv, en ren slump.
So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
SwedishJag tycker det verkar vara ren egoism, trots hopkoket av mänskliga rättigheter.
This appears to me to be unadulterated egotism, despite the veneer of human rights.
SwedishParlamentets återkommande fördömanden förblir ren retorik och får inga effekter.
Parliament' s regular condemnations are merely rhetorical and ineffective.
SwedishHur detta bidrar till ett minskat beroende av avfallsdeponier är en ren gissning.
How this contributes to reducing dependence on landfill is anyone's guess.
SwedishParlamentets återkommande fördömanden förblir ren retorik och får inga effekter.
Parliament's regular condemnations are merely rhetorical and ineffective.
SwedishDe vill ha samma sak som jag, dvs. ren, rättvis märkning av tjärsand och oljeskiffer.
They want what I want, which is proper, fair labelling of tar sands and oil shales.
Swedish. - (PT) Detta betänkande innehåller bland annat en ren missuppfattning.
in writing. - (PT) Amongst other things, this report contains a veritable misconception.
SwedishDet är synd att parlamentet inte hördes i förväg som en ren formalitet.
It is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
SwedishDu kan använda AutoFormat för formatering av textdokument och ren ASCII-text.
AutoFormat can be used to format text documents and for plain ASCII texts.
SwedishDet var ett arbiträrt och av en ren europeistisk ideologi inlämnat förslag.
This was a totally arbitrary idea, the brainchild of a purely pro-European ideology.
SwedishDet är en ren skandal att strålningsskyddet inte utgör en av huvudåtgärderna.
It is absolutely scandalous that radiation protection is not a key action.
SwedishUr denna synvinkel är den färdplan han lägger fram i dag en ren skandal.
From this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
SwedishI dag sluter samma serber upp kring honom, av en ren och skär nationell reflex.
Now those same Serbs are rallying around him, purely as a result of a nationalist reflex.
SwedishEn försening skulle öppna dörren för ren och skär stöld av immateriella rättigheter.
Any delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
SwedishDet är ingen ren avreglering, men vi har gjort det på, kan man säga, ett svenskt sätt.
Rail transport conserves the environment and is good for our productivity.
SwedishFotboll är inte bara matcher som varar i 90 minuter eller en ren affärsverksamhet.
Football is not simply a game which lasts 90 minutes, nor is it a purely business activity.
SwedishVad vi brukar kalla kommunikation är i själva verket ingenting annat än ren propaganda.
What we currently call communication is, in fact, nothing more than common propaganda.
Swedishatt stödja utvecklingsländer att ställa om till modern teknik som är ren från kvicksilver.
support for developing countries as they convert to modern, mercury-free technology.
SwedishDet är naturligtvis en ren slump att vi nu har ett nederländskt ordförandeskap för rådet.
It is of course purely fortuitous that we now have a Dutch Presidency of the Council.
SwedishNär idrotten blivit ren kommers kommer det inte att finnas några undantag.
When sport becomes a purely business matter, there can be no exceptions.