SV reserv
volume_up
{common gender}

1. general

Euron är redan en internationell reserv- och transaktionsvaluta.
The euro currency is already an international reserve and a transaction currency.
Det finns en enorm reserv av folkligt stöd för konstitutionsfördraget.
There is a huge reserve of popular support for the Constitutional Treaty.
Denna tillbörliga reserv har för övrigt också något att göra med globaliseringen.
In any case, this considerable reserve also has something to do with globalisation.
reserv (also: efterblivenhet)
volume_up
backup {noun}
Oh, he was just a backup.
reserv (also: hjälp, stöd, ersättare, jour)
Vi kommer att sträva efter att komma överens med medlemsstaterna om en frivillig reserv av nyckeltillgångar som kan hållas i beredskap för att kunna sättas in omedelbart.
And we will aim to find agreement with Member States on a voluntary pool of key assets that can be put on stand-by for immediate deployment.
reserv
reserv (also: vikarie, avlösare)
volume_up
relief {noun}
reserv

2. figurative

volume_up
storehouse {noun} [fig.]

Synonyms (Swedish) for "reserv":

reserv

Context sentences for "reserv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm vi inte längre vill ha denna reserv, måste vi gå till botten med problemet.
If we no longer want this reservoir, we will need to tackle the problem at source.
SwedishVi kan därför inte endast betrakta Indien som en stor reserv med billig arbetskraft.
We therefore cannot regard India merely as a huge pool of cheap labour.
SwedishVi behöver än en gång en reserv för oförutsedda utgifter så att vi kan frigöra anslag till Irak.
We very much hope that you will in any case try to arrange some redeployment.
SwedishRådet avskaffade därmed den negativa reserv som förts in i den preliminära budgeten.
Consequently, the Council deleted the negative reserves written into the preliminary draft budget.
Swedish”N+2-regeln” är ett första nödvändigt steg för att minska de åtaganden som finns i denna reserv.
The 'n+2' rule is a first necessary step in order to reduce the level of this reservoir.
SwedishJag fick veta att det fortfarande finns en reserv på 4 procent som kan användas när som helst.
I have asked the Commission what scope the Structural Funds could offer Limburg at this stage.
SwedishDet är därför som anslagen till detta förblir i reserv.
I know that there are fresh proposals to carry out more detailed research.
SwedishTrots fallet Rover finns det tyvärr inget stöd bland medlemsstaterna för en sådan reserv.
I think it is important that they have concluded that successful restructuring requires a climate of trust.
SwedishDet var dock en gemensam reserv man till slut enades om i en överenskommelse med jordbruksutskottet.
But the general fund that has finally been decided on has been agreed with the Committee on Agriculture.
SwedishTill sist en borgen, i form av en reserv i händelse av " disfiducia" i förhållande till vår nya valuta.
The third will be the response in terms of reserves in the event of 'disfiducia ' concerning our new currency.
SwedishTill sist en borgen, i form av en reserv i händelse av " disfiducia " i förhållande till vår nya valuta.
The third will be the response in terms of reserves in the event of 'disfiducia ' concerning our new currency.
SwedishKort sagt, 310 miljoner att avsätta som reserv.
It means 310 million added to be added to reserves.
SwedishÄven i arbetsordningen är denna ställning otydlig, och just därför är det mycket bra med denna reserv.
The Rules of Procedure do not shed any more light on the matter and that is exactly why this back burner is extremely useful.
SwedishEuropeiska utvecklingsfonden har tagits bort från budgetplanens ramar, och en reserv på 24 miljarder euro har skapats.
If we are to get the European Union to function properly, 1 % is too little and so, in all likelihood, is 1.7 %.
SwedishUtöver denna reserv skulle bibehållandet av en marginal på 2,3 miljarder euro under budgetplanen kunna motiveras.
Apart from this reservation, maintaining a margin of EUR 2.3 billion below the financial perspectives could be justified.
SwedishEn reserv fungerar emellertid inte enbart som ett sätt att visa sin makt; den kräver också sina offer.
If, however, countries are to be treated in this way, let the same be done with regard to all countries, using the same criteria.
SwedishDet innebär att vi rekommenderar att 10 procent placeras i en reserv tills organet kan visa att det fungerar som det ska.
My suggestions in this regard have also received the support of Parliament's Committee on the Environment and the Committee on Budgets.
SwedishDe flesta av de punkter som vår grupp ville ha med i den slutliga versionen av stycket är med, förutom att det finns en reserv för hela beloppet.
Mr President, I would like to raise two amendments that were tabled by the PPE-DE Group but rejected in committee, which we have retabled for the plenary.
SwedishVi har begärt att en av dessa poster skall hållas i reserv, just för att vi skall kunna försäkra oss om att pengarna går till organisationer som verkligen existerar.
It is never an easy matter to represent this House on budgetary matters, whether in relation to the Commission's or Parliament's budget.
SwedishPengarna skall inte placeras i reserv med risk för att rådet blockerar, vilket ju leder till att kommissionen inte kan planera.
The money must not be placed in the reserves with the risk of the Council's blocking it, something which would of course lead to the Commission's not being able to plan ahead.