"ridå" English translation


Did you mean: rida
SV

"ridå" in English

volume_up
ridå {comm. gen.}
SV

ridå {common gender}

volume_up
1. general
Man kan inte resa någon ny ridå, någon " cordon sanitaire ", för att skydda väst från öst och öst från väst.
You cannot erect some new curtain, some cordon sanitaire, to protect west from east and east from west.
Vad gäller Bulgarien och Rumänien, var det inte min avsikt att ställa dem bakom något slags ridå.
As far as Bulgaria and Romania are concerned, it was not my intention to put them behind any kind of curtain.
Vi kan komma att uppleva en situation där människorna i dessa regioner denna gång inte är åtskilda av en järnridå utan av en grön ridå.
We might live to experience a situation whereby the people in these regions are divided not by an iron but by a green curtain.
2. figurative
ridå (also: skärm, fasad, filter, mur)
Den massmediala ridå av framgångar som ni har skapat döljer inte de mycket allvarliga frågetecken som kan skönjas vid horisonten.
The media screen of achievements that you have put up does not hide the very serious questions appearing on the horizon.

Synonyms (Swedish) for "ridå":

ridå
Swedish

Context sentences for "ridå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet handlar inte om att täcka det europeiska området med en ridå av särställningar.
It is not a question of covering the European area with a patchwork of statutes.
SwedishÄr ni för öppenhet eller är ni för att undvika att arbeta inför öppen ridå, såsom antyds i detta svar?
COREPER I will also feed into that process so I am grateful for the generous words of the honourable Member.
SwedishÄr ni för öppenhet eller är ni för att undvika att arbeta inför öppen ridå, såsom antyds i detta svar?
Are you in favour of transparency, or are you in favour of avoiding working in the full glare of publicity, as this answer suggests?