"rikare" English translation

SV

"rikare" in English

volume_up
rik {adj.}

SV rikare
volume_up
{adjective}

rikare

Context sentences for "rikare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInvandring har gjort våra samhällen rikare, också i ordets verkliga bemärkelse.
Migration has made our societies richer, even in the truest sense of the word.
SwedishDessa länder är heller inte alltid rikare, men i regel ger de ut mer på forskning.
The latter are not always richer, but as a rule, they spend more on research.
SwedishDet kommer helt enkelt inte att ske - sannerligen inte inom Europas rikare områden.
This simply will not happen - certainly not in the wealthier parts of Europe.
SwedishSpelplanen mellan de rikare och fattigare länderna är allt annat än jämn.
The playing field between the richer and poorer countries is anything but level.
SwedishDe fattiga skulle inte bli rikare för att vi gjorde oss själva fattigare på det sättet.
Making ourselves poorer in this way would not help the poor to become richer.
SwedishKlyftan mellan de stora, allt rikare, klubbarna och de mindre växer hela tiden.
The gap between the big, ever richer clubs and the smaller clubs is widening all the time.
SwedishDenna process har stärkt EU, ökat mångfalden och gjort unionen kulturellt rikare.
As a result of this process, the EU has gained in strength, diversity and cultural richness.
SwedishOch ni kan i princip se att ju rikare ett land är, desto äldre är dess befolkning.
And you can basically see that the richer a country is, the older the people are within it.
SwedishDet finns ett behov av en bättre dialog mellan rikare och fattigare länder.
There is a need for better dialogue between richer and poorer countries.
SwedishDe som är rikare investerar mer i FoU senare.
This is, then, the reality: that those that are wealthier invest more in R&D later.
SwedishEuropas budskap har förändrats: Europa har blivit rikare och mer komplext.
The European message has changed: it has become richer and more complex.
SwedishDe fattigare länderna får alltså 28 gånger lägre stöd än de rikare.
The poorer countries therefore receive 28 times less support than the richer ones.
SwedishDet handlar ofta om att hänsynslösa handlare själva skall bli rikare.
They often involve ruthless traders who only have their own self-interests at heart.
SwedishVi längtar efter ett Europa där rikare länder hjälper fattigare länder.
We long for a Europe in which richer countries will help poorer countries.
SwedishForskning har visat att i takt med att samhällen blir rikare så ökar efterfrågan på vatten.
Research has shown that, as societies become wealthier, the demand for water increases.
SwedishVarför arbetar vi inte för att behålla detta kapital i dessa länder och göra dem rikare?
Why are we not working to keep that capital in those countries making those countries richer?
SwedishDe gör det omöjligt för de nya medlemsstaterna att komma ifatt de rikare medlemsstaterna.
They make it impossible for the new Member States to catch up with the richer Member States.
SwedishVi har alltid sjöfartsolyckor, som gör redarna rikare men skördar många dödsoffer bland sjömännen.
We have many fatal naval accidents making ship owners wealthier and seafarers fewer.
SwedishÄven om vi saknar en sådan överenskommelse så migrerar människor, särskilt till rikare länder.
Although we lack such an agreement, people do migrate, in particular to richer countries.
SwedishArbete, arbete och åter arbete: det är detta som gör EU konkurrenskraftigt och EU:s medborgare rikare.
Work, work, work: this makes Europe competitive, and European citizens richer.