"rosenrött" English translation

SV

"rosenrött" in English

EN

SV rosenrött
volume_up
{adjective}

rosenrött (also: rosenröd, ros-, rosen-)
volume_up
rose {adj.}
Detta innebär inte att jag ser allt i rosenrött.
This is not to say that I see things through rose-coloured glasses.
Detta är inte några tecken på en lat eller slapp kommission, men det betyder inte att vi tror att himlen ständigt är blå, och inte heller att allt är rosenrött.
This is not evidence of a slothful or lax Commission, but neither does it mean that we imagine that the sky is permanently blue, nor do these glasses have any rose tint.
I strid med åsikten hos förespråkarna för EU som ser allt i rosenrött är anslutning till unionen inte i sig tillräcklig för att lösa alla konflikter i ett slag.
(DE) Madam President, contrary to the view of those advocates of the EU who wear rose-tinted glasses, accession to the Union alone is not enough to resolve all conflicts just like that.

Context sentences for "rosenrött" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen därmed inte sagt att vi är nöjda, därmed inte sagt att allt är rosenrött.
But that is not to say that we are satisfied, and that everything in the garden is rosy.
SwedishAllting är inte rosenrött ännu, men situation är bättre än ni har framställt den!
All is not yet rosy either, but it is better than you have described
SwedishLäget är besvärligt, det har vi sagt uppriktigt från början, och vi låtsas inte att allting är rosenrött.
The situation is difficult; we have said it honestly from the beginning and we do not pretend the situation is a rosy one.
SwedishBeträffande andra aspekter är inte allting i rosenrött och jag är i detta fall krävande gentemot de mexikanska myndigheterna.
In other respects, everything is not rosy, and I have to come down hard on the Mexican Government.
SwedishLåt oss därför inte förivra oss att tro att allt är så rosenrött och underbart i mejerisektorn - för det är det inte.
So let us not get carried away in believing that everything is so rosy and everything is wonderful in the dairy sector - because it is not.
SwedishI egenskap av en rättstillämpare kan jag säga att allting inte är så rosenrött som det kan framgå av betänkandet.
Mr President, as a legal practitioner who has dealt with cross-border claims, it is not all rosy in the garden as might be suggested in the report.
SwedishVåra medborgare ser frågan om att flyga i Europa långt ifrån i rosenrött, framför allt när de ofta är hänvisade till flygkommunikationerna.
Our citizens take a far less rosy view of the topic of 'flying in Europe', above all when, as frequently happens, they are obliged to travel by air.
SwedishVåra medborgare ser frågan om att flyga i Europa långt ifrån i rosenrött, framför allt när de ofta är hänvisade till flygkommunikationerna.
Our citizens take a far less rosy view of the topic of 'flying in Europe ', above all when, as frequently happens, they are obliged to travel by air.
SwedishNär jag säger att Lissabonstrategin fungerar - för det gör den verkligen - innebär det inte att allt är rosenrött och att vi kan vila på våra lagrar.
When I say that the Lisbon Strategy is working - and indeed it is - this does not mean that all is rosy and that we can rest on our laurels.
SwedishInte allt i Europeiska unionen är rosenrött. Centraliseringstendenserna är på frammarsch och utvecklingen går obevekligt i riktning mot en transferunion.
Not everything in the European Union garden is rosy; centralising tendencies are on the rise and developments are moving inexorably in the direction of a transfer union.