"runda" English translation

SV

"runda" in English

volume_up
runda {comm. gen.}

SV runda
volume_up
{common gender}

runda (also: tur, kretslopp, klot, parti)
volume_up
round {noun}
Handelsrundan från Qatar måste bli en runda för utvecklingsländerna.
The Qatar trade round was to become a round for the benefit of the developing countries.
Doharundan bör vara utvecklingsländernas runda.
The Doha round must be the round of the developing countries.
Hur allt detta passar in i denna runda överlämnar jag åt er och er klokhet.
How all that will fit into this round is something I leave to you and your wisdom.
runda (also: expedition, resa, tur, kvickhet)
runda (also: förlopp, tillgång, följd, sats)
volume_up
run {noun}
Och jag sprang en runda jag kände till så väl.
And I went on a run that I know so well.
Ta en runda på den här, är du snäll?
Have a wee run round that, would you?
Bara i Baden-Württemberg uppgår omfattningen av stormskadat trä till i runda tal 25 miljoner kubikmeter virke.
In Baden-Württemberg alone the accumulation of storm wood runs to about 25 million solid cubic metres.
runda (also: utflykt)
volume_up
spree {noun}
volume_up
turn {noun}
Så vi stöder alltså helt och hållet kommissionens och rådets initiativ att så fort som möjligt åter starta Seattle-rundan som kullkastades i sin inledning och göra den till en världsomfattande runda.
Therefore, we also fully support the Commission and Council initiative to relaunch the round, which was frustrated at the outset in Seattle, as soon as possible, turning it into a global round.

Synonyms (Swedish) for "runda":

runda

Context sentences for "runda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÅr 2000 producerades i runda tal tre miljoner ton köttmjöl i Europeiska unionen.
In 2000, approximately 3 million tonnes of animal meal were produced in the European Union.
SwedishNär ni tittar på den det här runda nätet ser ni i själva verket många sorters silkesfibrer.
When you look at this orb web, you're actually seeing many types of silk fibers.
SwedishVissa av dem är spindlar som spinner runda nät och vissa är spindlar som spinner andra typer av nät.
Some of them are orb-weaving spiders and some of them are non-orb-weaving spiders.
SwedishÖns historia har förvrängts under de senaste 30 åren i runda tal.
The history of that island has been distorted these past 30 or so years.
SwedishÖns historia har förvrängts under de senaste 30 åren i runda tal.
The history of that island has been distorted these past 30 or so years.
SwedishJag anser att det vore en mycket bra idé att runda av detta med en överenskommelse vid första behandlingen.
I wish to thank the Commission and the Council for their constructive cooperation.
SwedishNi nämnde också Lissabonstrategin och behovet av en ny runda.
You also mentioned the Lisbon Strategy and the need for a new cycle.
SwedishDet vill säga en tillväxt på i runda tal 180 procent på bara fyra år.
That implies a growth of around 180 % in just four years.
SwedishMen vad skall det bli av de i runda tal 30 miljoner kurderna?
So, there are 2 million Kosovars, fine - but what about the 30 million or so Kurds?
SwedishDet vill säga en tillväxt på i runda tal 180 procent på bara fyra år.
That implies a growth of around 180% in just four years.
SwedishSammantaget gör hennes i runda tal 55 ändringsförslag att kommissionens förslag blir mycket konkretare.
In general, Mrs Buitenweg's 55 or so amendments make the Commission proposal much more substantial.
SwedishKunde du inte ha kört en längre runda, där det inte finns folk?
Could n't you have taken a longer, more isolated route?
SwedishSammantaget gör hennes i runda tal 55 ändringsförslag att kommissionens förslag blir mycket konkretare.
In general, Mrs Buitenweg' s 55 or so amendments make the Commission proposal much more substantial.
SwedishKunde du inte ha kört en längre runda, där det inte finns folk?
Couldn't you have taken a longer, more isolated route?
SwedishMen istället för att titta på det här skulle jag vilja runda av med att visa antalet Internetanvändare per 1000.
And instead of looking at this, I would like to end up by showing the Internet users per 1,000.
SwedishJag instämmer med Joseph Daul om att vi inte kan lägga all vikt i denna runda på jordbruket.
I am beginning to see some signs of fatigue creeping in, an impatience, a desire to get to the end in order to move on.
SwedishBara i Baden-Württemberg uppgår omfattningen av stormskadat trä till i runda tal 25 miljoner kubikmeter virke.
In Baden-Württemberg alone the accumulation of storm wood runs to about 25 million solid cubic metres.
SwedishFabriken ger arbetstillfällen åt 1150 av de i runda tal 64 000 personer som General Motors sysselsätter runt om i Europa.
The plant employs 1150 people while General Motors employs around 64 000 workers in Europe.
SwedishFörberedelserna inför regeringskonferensen år 2000 är en av de mest centrala frågorna under denna runda.
Preparations for the Intergovernmental Conference in 2000 are one of the main issues connected with this tour.
SwedishOm referensen är ett multipelområde ska den stå inom runda parenteser, även när Du nämner den med namn.
If the reference consists of multiple defined areas, you must enclose the reference or area name in parentheses.