"runt" English translation

SV

"runt" in English

EN

"runt" in Swedish

SV

SV runt
volume_up
{adverb}

runt
volume_up
about {adv.} (round)
Den holländska fiskeflottan är ansvarig för runt 1 procent av de totala koldioxidutsläppen.
The Dutch fishing fleet is responsible for about 1% of the total CO2 emissions.
Han var väl runt 16, och vi var runt 12; småpojkar.
He was about 16 years old, and we were all about 12 years old -- younger guys.
Det handlar inte om något annat, vi kommer inte runt frågan.
Nothing more, nothing less, so let us not beat about the bush.
runt (also: omkring, över, runtom, här)
volume_up
round {adv.}
Annars kommer vi att gå runt i cirklar utan att tackla det verkliga problemet.
Otherwise we will be going round in circles without tackling the real problem.
Jag rekommenderar honom att åka runt i de olika medlemsländerna bland folken i Europa.
I would recommend him to go round the various Member States among the people of Europe.
Jag skulle också föreslå att vi kanske kan organisera grupper med ledamöter som visas runt.
I would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.

Synonyms (Swedish) for "runt":

runt

Synonyms (English) for "runt":

runt

Context sentences for "runt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
These demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
SwedishDen lilla affären runt hörnet eller i byn är en del av europeisk livskvalitet.
The small shop on the corner or in a village is part of European quality of life.
SwedishDet har skickats runt ett rundbrev, ett formulär med frågor till medlemsstaterna.
A circular letter, a questionnaire, has been distributed to the Member States.
SwedishMänniskor kommer alltid att försöka komma runt regleringar, kodexar och så vidare.
People will always look for ways of circumventing regulations, codes and so on.
SwedishVi lever i en kultur med jet-lag, globala resor, dygnet-runt affärer, skiftarbete.
We're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
SwedishOm det sker så säger befolkningen med rätta att man bara pumpar runt pengar.
If that happens, the people will rightly say that we are just dishing out money.
SwedishLäget på stora och små byggarbetsplatser runt om i Europa förtäljer något annat.
The situation on big and small building sites all over Europe tells a different tale.
SwedishHittills har vi inte fått någon information om förhållandena runt denna tragedi.
To date we have received no information concerning the circumstances of that tragedy.
SwedishDet är viktigt att medlemsstater runt om på vår kontinent kan uppfylla dessa normer.
It is important that Member States across the continent reach these benchmarks.
SwedishAv dessa granskades runt 12 procent, delvis direkt på plats, delvis per satellit.
Of these, some 12% were checked, partly on the spot and partly by satellite.
SwedishRunt om i Europa finns många organ som spelar en roll i skyddet av människors liv.
Across Europe there are many bodies which play a role in protecting citizens' lives.
SwedishDetta är viktigt nu när vi måste se över våra pensionssystem runt om i Europa.
That is important now that we have to review our pensions systems throughout Europe.
SwedishKroatien kommer ju faktiskt att få runt fyra miljarder euro när landet gått med i EU.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
SwedishVi reste runt i landet - en vecka känns som en lång tid att tillbringa i Mauretanien.
We travelled up and down the country - a week is a long time to be in Mauritania.
SwedishI diskussionen runt detta betänkande står begreppet " oavhängighet " i centrum.
At the core of the debate on this report is the notion of " independence '.
Swedishen uppgradering av den roll våra organ spelar vid katastrofinsatser runt om i världen,
an upgrade in the role of our agencies in disaster response throughout the world;
SwedishMen vi har många kärnkraftverk runt omkring oss, med föråldrad rysk teknik.
But we are surrounded by nuclear power stations using obsolete Russian technology.
SwedishRunt om i Europa finns många organ som spelar en roll i skyddet av människors liv.
Across Europe there are many bodies which play a role in protecting citizens ' lives.
SwedishDet verkar som om det inte finns tillräckligt med plats runt människosläktets festbord.
There would seem not to be enough room at the banqueting table of the human race.