"runtomkring" English translation

SV

"runtomkring" in English

EN

SV runtomkring
volume_up
{adverb}

runtomkring (also: runt, omkring, över, runtom)
volume_up
round {adv.}
Människor runtomkring oss lever i rädsla för att bli gripna, slagna och förnedrade, vilket ofta händer.
People round about us live in fear of being arrested, beaten and humiliated, as too often happens.
Detta kan underlätta säsongsbundna odlare runtomkring stadsområden vilka också halkar efter då de inte riktigt kan möta året-runt behoven av grönsaker.
This can support seasonal farmers around metro areas who are losing out because they really can't meet the year-round demand for produce.

Context sentences for "runtomkring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNaturligtvis utgör vår rikedom en magnet för de fattigare regionerna runtomkring oss.
Naturally, our wealth has a magnetic effect on the poorer regions which surround us.
Swedish97 procent av landytan på Galapagosöarna är skyddad men havet runtomkring skövlas på fisk.
97 percent of the land in the Galapagos Islands is protected, but the adjacent sea is being ravaged by fishing.
SwedishDet innebär att den sociala och ekonomiska strukturen runtomkring hamnarna förfaller medan EU hävdar att detta är just vad man bekämpar.
Meanwhile, the British fishing fleet has sunk to less than a quarter of its previous size.
SwedishKonflikten hotar hela regionen runtomkring, eftersom den utvidgas till Tchad och Centralafrikanska republiken.
The conflict is threatening the entire sub-region, extending, as it does, to Chad and to the Central African Republic.
SwedishMänniskor runtomkring oss lever i rädsla för att bli gripna, slagna och förnedrade, vilket ofta händer.
   – Mr President, I would have liked to have said what Mr Menéndez del Valle said in his analysis but will say something else.
SwedishI glest trafikerade stadsområden och på smala slingrande landsvägar kan de medföra fara för cyklister och fotgängare runtomkring.
In low-traffic urban areas and on narrow, winding country roads, they can pose risks for passing cyclists and pedestrians alike.
SwedishVårt mål är att lägga till läkemedel, lägga till tillväxtfaktorer, döda de nerver som orsakar problem och inte vävnaden runtomkring.
We're focused on adding drugs, adding growth factors, killing nerves that are causing problems and not the surrounding tissue.
SwedishFör länderna runtomkring oss föreslår vi vår grannskapspolitik, som syftar till att sprida den modell för fred, demokrati och välstånd som är unionens kännemärke till hela kontinenten Europa.
In that way we will be giving a practical response to the deteriorating international situation, which we observe with extreme concern.
SwedishVi kan ändå endast beklaga att man alltför ofta, runtomkring de här dokumenten, föreslår att området för rättvisa och staternas inre allmänna ordning skall överföras till gemenskapsnivå.
However we deplore the roundabout way in which all too often it is proposed to bring justice and national public order into the domain of the Community.

Other dictionary words