"rygg" English translation

SV

"rygg" in English

volume_up
rygg {comm. gen.}
EN

SV rygg
volume_up
{common gender}

1. general

rygg (also: bakgrund, baksida, avigsida, back)
volume_up
back {noun}
Nej, du torkade upp det mesta med din rygg.
No, you mopped it up enough with your back.
Yeah, hoppa upp på min rygg och koppla av hela vägen.
Yeah, jump on my back and relax your whole way.
Chokladbitarna sätts i för hand och det sliter på rygg - och benmuskler.
Well, all the chocolate chips are put in by hand and that's really hard on the back and the leg muscles.
rygg (also: foder, hjälp, stöd, baksida)
Det är alltid välkommet med stöd i ryggen på Europanivå för sådan företagaranda.
European backing for such entrepreneurial spirit is always welcome.
rygg (also: bro, brygga, övergång, överfart)
volume_up
bridge {noun}
rygg (also: kam, rand, kant, egg)
volume_up
edge {noun}
rygg (also: kam, nock, upphöjd rand, ås)
volume_up
ridge {noun}
Mittoceaniska ryggen går runt jorden som sömmen på en baseboll.
The mid-ocean ridge runs around like the seam on a baseball.

2. anatomy

rygg
volume_up
dorsum {noun} [form.] (pl. dorsa)

Synonyms (Swedish) for "rygg":

rygg

Context sentences for "rygg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe som inte kröker rygg för den härskande EU-ideologin betecknas som antieuropéer.
Those who do not submit to the prevailing EU ideology are described as anti-Europeans.
SwedishDenna EU-apati kommer att förvandlas till ett nej till EU om vi går bakom allmänhetens rygg på det här viset.
This Euro-apathy will become rejection of Europe if we go over the public’s heads in this way.
SwedishDenna EU-apati kommer att förvandlas till ett nej till EU om vi går bakom allmänhetens rygg på det här viset.
This Euro-apathy will become rejection of Europe if we go over the public’ s heads in this way.
SwedishVi binder ris åt egen rygg genom det vi gör nu.
We are shooting ourselves in the foot by what we are doing now.
SwedishEwa Klamt vill använda sig av de europeiska kanalerna och låta allmänheten förbli okunnig om de brott som begås bekom deras rygg.
Mrs Klamt wants to go through European channels by keeping the people in the dark about the crime being committed behind their backs.
SwedishDu menar lägga dig på rygg.
SwedishSjälvklart måste vi inta en plats där, men varken bakom medborgarnas rygg eller på bekostnad av deras hälsa, och inte bakom miljöns rygg!
We must, of course, take our place in it, but not at the expense of our fellow citizens and their health, nor at the expense of their environment.
SwedishJosé Manuel Barroso har dock med rätta inte lagt sig platt på rygg med benen i vädret inför de våldsamma angrepp som förekommit, särskilt under den senaste veckan.
In fairness, Mr Barroso has responded: he has made changes and has moved some way towards meeting some of those concerns.
SwedishJosé Manuel Barroso har dock med rätta inte lagt sig platt på rygg med benen i vädret inför de våldsamma angrepp som förekommit, särskilt under den senaste veckan.
However, Mr Barroso rightly has not rolled over and died in front of the onslaught that has taken place, over the last week in particular.
SwedishPolitiken med kvoter kan bara öka väljarnas avoghet gentemot politiken, genom att ännu en gång ge dem känslan av att allt sker bakom deras rygg.
The policy of quotas can only increase the disaffection of the voters with regard to politics by once again giving them the feeling that everything takes place behind their backs.
SwedishVi måste även fundera över nyttan med en sådan trilateral strategi för att åtminstone vara säkra på att Ryssland och Förenta staterna inte sluter avtal bakom vår rygg.
We also have to think of such a trilateral approach in order at least to be sure that Russia and the United States will not cut deals without our participation.
SwedishOm han anser att de ledamöter som omfattas av den frivilliga pensionsfonden inte bör delta i omröstningen om ansvarsfrihet, borde han se till att ha sin egen rygg fri först.
If he thinks that the Members who belong to the voluntary pension fund should not take part in the vote on the discharge, he would do well to put his own house in order.
SwedishEn flygledare är faktiskt en polis vid vägkanten, det är en pilot vid infarten till hamnen och man kommer aldrig att kunna bedriva verksamhet bakom hans rygg.
Air-traffic controllers are, essentially, equivalent to a policeman on the side of the road, to a ship's captain steering a vessel into port, and we can never do deals at their expense.
SwedishDe framförhandlas nästan alltid i hemlighet bakom folkets rygg i försök att skyla över de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna och undgå klar, informerad debatt.
They are almost always negotiated in secret, behind the public's backs, seeking to cover up their economic, social and environmental impact, and avoiding clear, informed debate.
Swedish(PL) Jag röstade för antagandet av resolutionen eftersom jag, som företrädare för mina väljare, inte kan godta att några beslut fattas bakom deras rygg eller mot deras vilja.
(PL) I voted in favour of adoption of the resolution because, as a representative of my electorate, I cannot accept that anything should be agreed behind their backs and against their will.
SwedishVi vägrar att överge kollektivets intressen för att några privata koncerner skall kunna tjäna pengar bakom användarnas rygg, kanske till och med genom att sätta deras liv på spel.
We will not neglect the interest of the people of Europe so that a small number of private organisations can make money on the backs of rail users, while possibly putting passengers ' lives at risk.