SV sänka
volume_up
{common gender}

1. general

sänka (also: botten, djup, skrov, fot)
volume_up
bottom {noun}
De tvingas in i en jakt på lägre priser och är tvungna att sänka sina sociala och miljömässiga standarder för att vara konkurrenskraftiga.
They are forced into a race to the bottom; they are forced to lower their social and environmental standards, if they want to be competitive.
sänka (also: nedgång, bad, doppning, lutning)
volume_up
dip {noun}
sänka (also: fat, maträtt, grop, skål)
volume_up
dish {noun}
sänka (also: håla, grop)
volume_up
howe {noun}
sänka (also: dal, dalgång)
volume_up
valley {noun}

2. geology

sänka
volume_up
basin {noun}
Det har flödat under flera miljarder år och fyllt dessa sänkor.
And it's probably the case that this material has washed off the highlands of Titan through these channels that we saw, and has drained over billions of years to fill in low-lying basins.
Regnet skapar precis som på jorden raviner, floder och fall. ~~~ Det skapar kanjoner och ansamlas i sänkor och kratrar.
And doing on Titan what rain does on the Earth: it carves gullies; it forms rivers and cataracts; it can create canyons; it can pool in large basins and craters.

3. geography

sänka (also: pass, sadel)
volume_up
col {noun}

4. medicine

Synonyms (Swedish) for "sänka":

sänka

Context sentences for "sänka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kan inte konkurrera med deras varor utan att sänka våra löner till deras nivå.
We cannot compete with their goods without reducing our wage rates to their levels.
SwedishVi kan bara konkurrera med dem genom att sänka våra arbetstagares levnadsstandard.
We can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
SwedishEn möjlighet är att sänka mervärdesskatten på energieffektiv utrustning på marknaden.
One possibility is a reduction in VAT on energy-efficient equipment on the market.
SwedishFör det första välkomnas målet att kontinuerligt sänka stöden totalt sett.
Firstly, we welcome the objective of continuously reducing overall aid allocations.
SwedishKonstantinos Alyssandrakis sade att vår insats handlar om att sänka nivåerna.
Mr Alyssandrakis said that we are engaged in an effort of levelling down.
SwedishJag beklagar att Portugals regering väljer att inte försöka sänka skatterna.
I am sorry that the Portuguese Government is not going down the route of lowering taxes.
SwedishVi bör främja skatteförmåner på biobränslen och sänka skatterna på diesel inom EU.
In Europe we should be promoting tax concessions on biofuels and lowering taxes on diesel.
SwedishParlamentet har också förklarat sig positivt till att sänka tröskelnivån för stöd.
Our Parliament has also declared itself in favour of lowering the threshold for assistance.
SwedishVi måste dock lyckas sänka våra energiräkningar trots en starkare ekonomisk tillväxt.
We must succeed, however, in reducing our energy bills despite stronger economic growth.
SwedishFörutom en harmonisering bör unionens mål vara att sänka mervärdesskatten.
This is because it is an indirect tax and is also not linked to income.
SwedishDet vore därför ett misstag att försöka sänka och omdefiniera paktens krav.
It would therefore be a mistake to try to weaken and redefine the requirements of the pact.
SwedishDet är viktigt eftersom vi har talat om problemen med att sänka momsen under tre år.
It is important, as we have been talking about the problems of reducing VAT for three years.
SwedishDen är ett sätt att sänka energiräkningarna som konsumenterna kommer att tycka om.
It is a way of reducing energy bills, which will please consumers.
SwedishAtt sänka priserna för dataroaming skulle definitivt bidra till detta.
A reduction in the price of data roaming services would certainly help in this regard.
SwedishAtt sänka skatten borde även EU: s medlemsstater göra, och det brådskar.
That is something which the EU Member States should also do, and as a matter of urgency.
SwedishAtt sänka skatten borde även EU:s medlemsstater göra, och det brådskar.
That is something which the EU Member States should also do, and as a matter of urgency.
SwedishMen tror du att du för en gång skull kunde sänka musiken, bara en liten...
But do you think this one time...... you could turn the music down just a little...... bit.
SwedishNu håller EU på att sänka de nationella sockermängder som omfattas av betalningar.
The Union is currently proposing reducing the national amounts of sugar to which payments apply.
SwedishDäremot kan de inte sänka sitt befintliga skydd med stöd av det nya direktivet.
They may not, however, refer to the new directive in order to justify lowering existing standards.
SwedishParlamentet har under medlingen samtyckt till att sänka de inplanerade utbetalningarna.
During the arbitration process, Parliament agreed to the reduction of the budgeted payments.