"sätt att arbeta" English translation

SV

"sätt att arbeta" in English

SV sätt att arbeta
volume_up
{neuter}

sätt att arbeta (also: reaktion)

Similar translations for "sätt att arbeta" in English

sätt noun
sätt verb
English
sätta verb
att conjunction
att particle
English
arbeta verb
ätt noun
satt adjective
sitta verb

Context sentences for "sätt att arbeta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEU måste hitta nya sätt att arbeta på för att säkerställa legitimiteten hos våra förslag.
The EU needs to find new ways of working to ensure legitimacy of our decisions.
SwedishJag anser att detta sätt att arbeta är under Europaparlamentets värdighet.
I believe that this way of working is not worthy of the European Parliament.
SwedishVi skall överväga saken och jag tror att det finns flera sätt att arbeta.
We are going to think about it and I think there are several ways to proceed.
SwedishJag anser att de kommer att ha stort inflytande på vårt sätt att arbeta.
I believe they will make a remarkable impact on the way we do our business.
SwedishDet är därför förnuftigt och logiskt att se över vårt sätt att arbeta.
It is therefore rational and logical that we should look at how we organise our work.
SwedishI själva verket är det kommissionens sätt att arbeta som måste reformeras.
In reality, it is the way the Commission works that must be reformed.
SwedishVi behöver förbättra vårt sätt att arbeta tillsammans med Egypten och Tunisien, med Nordafrika.
We need to improve how we work together with Egypt and Tunisia, with North Africa.
SwedishJag anser att det skulle kunna vara ett mycket aktivt och konkret sätt att arbeta.
I think that could be a very active and concrete way to proceed.
SwedishDet leder till helt olika sätt att arbeta i redaktionen, säger han.
This leads to a completely different way of approaching the editing process,” he says.
SwedishGenom Luxemburgprocessen inleddes ett nytt sätt att arbeta inom EU.
The Luxembourg process introduced a new way of working within the EU.
SwedishGenom Luxemburgprocessen inleddes ett nytt sätt att arbeta inom EU.
The Luxembourg process introduced a new way of working within the EU.
SwedishDetta förslag är en ganska bra sammanfattning av vårt sätt att arbeta.
Mr President, Commissioner, this proposal sums up our approach quite neatly.
SwedishHennes uttalande ligger utanför vårt sedvanliga sätt att arbeta.
This is outside the scope of how we work professionally in this field.
SwedishDetta sätt att arbeta kan vi i parlamentet inte längre tolerera.
This is a practice that we in this Parliament can no longer tolerate.
SwedishFördraget, krisen och globaliseringen kräver att vi alla ändrar vårt sätt att arbeta.
The treaty, the crisis and globalisation make it necessary for all of us to change the way we operate.
SwedishEn sista punkt avser regeringskonferensens sätt att arbeta.
I have one last point, about the way in which the IGC will be working.
SwedishDet baseras på respekt för människor med olika åsikter och fokuserar på sätt att arbeta tillsammans.
It is based on respect for people with different ideas and focuses on ways to work together.
SwedishLiU:s sätt att arbeta lämpar sig väl för forskning inom miljöområdet.
A cross-subject, interdisciplinary perspective also characterises our graduate schools for PhD students.
SwedishDet vi behöver är nya sätt att arbeta och nya stödformer som är specifikt inriktade på detta.
What we need are new ways of working and new forms of support that are quite specifically geared to this.
SwedishEU måste hitta nya sätt att arbeta på för att säkerställa legitimiteten hos våra förslag.
In other words, non-execution is encouraged in certain areas to finance others, regardless of the adopted budget.