"så" English translation


Did you mean: sa, säja
SV

"så" in English

volume_up
{adj.}
EN
volume_up
{adv.}
EN

SV
volume_up
{adjective}

(also: dåvarande, , sedan, därefter)
volume_up
then {adj.}
Om Litauen åtföljs av andra medlemsstater, de övriga baltiska staterna, är det mycket bättre.
If Lithuania is accompanied by other Member States, the other Baltic States, then all the better.
snart det hotar att inte uppnås, då är naturligtvis ett inkallande av panelen på nytt en möjlighet.
As soon as that appears impossible then of course we can resort to convening the panel again.
Slutsatsen från G20-mötet i London var att om det behöver göras mer ska vi göra det.
The conclusion from the G20 in London was that, if there is a need to do more, then we agree to do more.

Synonyms (Swedish) for "så":

Swedish

Context sentences for "så" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den kallade kategori fem.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
SwedishIntegriteten får inte äventyras som skedde i fallet med Harbour-betänkandet.
Privacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
SwedishDe kommer att finnas tillgängliga för er att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
SwedishÖverlämna samordningen till amerikanerna - om den räddar liv räddar den liv.
Give the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
SwedishDetta är ett verkligt hälsoproblem, som vi måste reglera snabbt som möjligt.
We have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.
SwedishTack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli stor oenighet här.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
SwedishÅtaganden som görs inom Eurogruppen fullgörs tydligen eller fullgörs de inte.
Clearly, commitments made within the Eurogroup are either kept or they are not.
SwedishJag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt verkar de ganska meningslösa.
I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
SwedishVi måste därför uppmuntra stater, regioner och städer att samarbeta när krävs.
We must therefore encourage states, regions and towns to cooperate as necessary.
SwedishJag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande snart som möjligt.
I accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
SwedishNär folk här har problem, ringer dom inte polisen, Dom ringer mig i stället.
Around here when people have a problem, they don't call the mayor, they call me.
SwedishDen måste anpassas att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
It must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
SwedishMen olyckligtvis var en av de sakerna som barn gillar att rita seriefigurer.
But unfortunately, one of the things kids liked to draw was cartoon characters.
SwedishEn av dem hette Joseph, och han frågade mig vad jag gjorde, jag förklarade.
One of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
SwedishNär jag var en liten tjej, gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
Swedish snart Picasa-teamet har åtgärdat problemet kommer bakgrundsbilden tillbaka.
As soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.
SwedishTänk på att om du reser utomlands i syfte att få vård, gäller andra regler.
The rules are different if you travel abroad specifically for medical treatment.
SwedishOm Du svarar Nej bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
If you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
Swedish(NL) Devas förslag är bra som vi kan förvänta oss av en brittisk konservativ.
(NL) Mr Deva's proposal is the best we can expect from a British Conservative.
SwedishSlutligen är EU:s befolkning i dag tre och en halv gånger stor som Rysslands.
Lastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia's.