"söndra" English translation

SV

"söndra" in English

SV söndra
volume_up
{verb}

Det ligger i hans intresse att polarisera och söndra bland allmänheten i Polen och Europa.
It is in his interests to polarise and divide public opinion in Poland and Europe.
Det främjar en politik med divide et impera - söndra och härska.
It is encouraging a policy of divide et impera - divide and rule.
Er imperialistiska dogm om att ”söndra och härska” är väl känd.
Your imperialist dogma of 'divide and rule' is well known.
Därför skulle den mera betydande inverkan, inte så mycket komma att vanställa, som att söndra marknaden i Förenade kungariket.
Therefore, the major effect would be not so much to distort as to disrupt the UK market.

Synonyms (Swedish) for "söndra":

söndra
Swedish

Context sentences for "söndra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSöndra och erövra ” har varit en av ledprinciperna för Kremls politik under en tid nu.
Why did we not ask the same of the Americans, who pollute the environment 16 times more – according to official statistics – than Russia?
SwedishI detta sammanhang måste Ryssland visa vägen, upphöra med sina småsinta försök att söndra Europa och behandla unionen som en kollektiv enhet.
In this context, Russia must show the way, stop its petty attempts at dividing Europe and treat the Union as a collective entity.