"sal" English translation


Did you mean: säl
SV

"sal" in English

volume_up
sal {comm. gen.}

SV sal
volume_up
{common gender}

Synonyms (Swedish) for "sal":

sal

Context sentences for "sal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste lyfta fram denna fråga, vi måste diskutera den i konventet och i denna sal.
We must highlight this issue and discuss it in the Convention and in this House.
SwedishDe skulle ha kunnat placera dem med värdighet på paneler eller väggarna i denna sal.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
SwedishSAL medför naturligtvis andra aspekter vid sidan av följder för folkhälsan.
SARS, of course, entails other dimensions in addition to public health implications.
SwedishNi fick en sal till ert förfogande dit ni kunde bjuda in alla ni ville.
Mrs Maes, a room was made available for you to meet with the people you decided to invite.
SwedishJag vill bara påpeka, kolleger, att vi sitter här i en nästan tom sal.
I only have to point out that we are sitting here in a Chamber that is almost empty.
SwedishMichel Platini - en fotbollens maestro - talar just nu i en annan sal.
Mr Platini - a maestro of football - is speaking in another hall at this very moment.
SwedishNi fick en sal till ert förfogande dit ni kunde bjuda in alla ni ville.
Mrs Maes, a room was made available for you to meet with the people you decided to invite.
SwedishIbland får man en tom sal i Salt Lake City. ~~~ 22 januari.
Sometimes you just get this, just an empty hallway in Salt Lake City, January 22nd.
SwedishSom har sagts under det nuvarande utbrottet av SAL hade viruset en egen kraft för att överleva.
As has been said during the current SARS outbreak, the virus had its own rage to survive.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om svår akut luftvägsinfektion (SAL).
The next item is the Commission statement on severe acute respiratory syndrome (SARS).
Swedish

Linköpings universitet Schema, Lokal och AV-stöd, SAL 581 83 Linköping

Linköpings universitet Schema, Lokal och AV-stöd, SAL SE-581 83 Linköping Sweden

 

SwedishUtbrottet av SAL har redan haft en politisk och ekonomisk inverkan.
The SARS outbreak has already made a political and economic impact.
SwedishMan har uppskattat att SAL visat sig vara dödligt i 4 procent av fallen.
It is estimated that in 4 % of cases SARS proves to be fatal.
SwedishMan har uppskattat att SAL visat sig vara dödligt i 4 procent av fallen.
It is estimated that in 4% of cases SARS proves to be fatal.
SwedishLåt mig på engelska läsa upp slutsatsen för er, som är från november, med andra ord före SAL.
Allow me to read you the conclusion in English, which dates from November, in other words before SARS.
SwedishDisputationen kommer att äga rum den 10:e december kl 9.00 i sal E231 vid Luleå tekniska universitet.
The thesis will be defended on the 10th of december in E231 at Luleå University of Technology.
SwedishJag behöver bara hänvisa till utbrottet av SAL för att visa på vilken panik det kan väcka.
I need only make passing reference to the outbreak of SARS to indicate the degree of panic it can generate.
SwedishNi gråter hejdlöst för Sandy och Sal och Manny!
You're just crying your little hearts out about Sandy and Sal, and Manny!
SwedishMan måste också komma ihåg att man i går i denna sal behandlade ett avtal om barns rättigheter.
We must also remember that yesterday, in this House, an agreement on the rights of children was discussed.
SwedishDessutom är det helt klart att man aldrig i denna sal får en enhällig ståndpunkt när det gäller abort.
Besides, it is quite obvious that there is never unanimous agreement over abortion in this Chamber.