"sammanträde" English translation

SV

"sammanträde" in English

SV sammanträde
volume_up
{neuter}

sammanträde (also: möte, samling, konferens, tävling)
Även detta diskuterades under gårdagens sammanträde med vice talmannen.
This too was discussed at yesterday's meeting with the Vice-President.
Konferensens första sammanträde den 12 mars var en historisk samling.
The first meeting of the Conference on 12 March was a historic gathering.
I går höll talmanskonferensen ett sammanträde, och det gjorde även presidiet.
Yesterday, there was a meeting of the Conference of Presidents, and also a meeting of the Bureau.
sammanträde (also: sammankomst, session)
Det var en synnerligen lämplig reselektyr inför detta historiska sammanträde.
It was splendidly fitting travel reading for this historic part-session.
Vi skall inte göra det två gånger under samma sammanträde och i samma fråga.
We are not going to do that twice in the same part-session and on the same subject.
Vi kommer säkert tillbaka till denna fråga vid nästa sammanträde i Strasbourg.
We shall no doubt be returning to this matter at the next part-session in Strasbourg.
sammanträde (also: möte, sällskap, samling, montering)
Det angav EG-domstolen klart och tydligt den 2 oktober under konventets sista sammanträde.
The Court of Justice made this crystal-clear at its last assembly on 2 October.
Därför ber jag det grekiska ordförandeskapet att sammankalla till ett sammanträde i generalförsamlingen.
Therefore, I ask the Greek Presidency to convoke a General Assembly meeting.
Vi befinner oss på ett politiskt sammanträde.
We are in a political assembly.
sammanträde
Det skedde till exempel stora framsteg i en rad frågor på utrikesministrarnas sammanträde den 21 februari i Luxemburg.
For example, the conclave of foreign ministers in Luxembourg on 21 February made substantial progress on a number of issues.
I anslutning till det kommer rådet (allmänna frågor) under ett planerat sammanträde den 21 mars att vidta de sista förberedelserna för Europeiska rådet i Berlin.
Following this, the General Affairs Council, meeting on 22 March, and a preliminary conclave, meeting on 21 March, will make the final preparations for the European Council in Berlin.

Synonyms (Swedish) for "sammanträde":

sammanträde

Context sentences for "sammanträde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOmröstningen om dessa frågor kommer att äga rum i slutet av dagens sammanträde.
The vote on these three topics will take place at the end of today's sitting.
SwedishVid sitt sammanträde den 4 december 2007 såg Ekofinrådet över Lamfalussyprocessen.
The ECOFIN Council met on 4 December 2007 and reviewed the Lamfalussy process.
SwedishVid sitt sammanträde den 4 december 2007 såg Ekofinrådet över Lamfalussyprocessen.
The ECOFIN Council met on 4 December 2007 and reviewed the Lamfalussy process.
SwedishBlir det i början av eftermiddagens sammanträde eller vid något annat tillfälle?
Will it be at the start of this afternoon ’ s sitting or at some other time?
SwedishMina damer och herrar, vi har kommit till slutet av vårt sista sammanträde för i år.
Ladies and gentlemen, we have reached the end of the last sitting of this year.
SwedishBlir det i början av eftermiddagens sammanträde eller vid något annat tillfälle?
Will it be at the start of this afternoon’s sitting or at some other time?
Swedish   – Jag noterar detta inför öppnandet av morgondagens sammanträde, fru Kinnock.
   I take note of that for the opening of tomorrow's sitting, Mrs Kinnock.
SwedishI dag har vi återigen ett tidigarelagt sammanträde, första gången kl. 8.30.
Today, yet again, the sitting has been brought forward, this time to 8.30 a.m.
SwedishDärutöver har ytterligare 18 ändringsförslag inlämnats till detta sammanträde.
A further 18 proposed amendments were subsequently submitted for this plenary sitting.
SwedishDet råder en dyster stämning här på kvällens sammanträde om fisket.
Mr President, this evening's sitting on fisheries presents a gloomy picture.
SwedishJag vill välkomna er till eftermiddagens sammanträde.
Ladies and gentlemen, I should like to welcome you to the afternoon sitting.
SwedishBetänkandet av Tomàs Zatloukal flyttades fram till onsdagskvällens sammanträde.
The report by Mr Zatloukal was postponed to the Wednesday night sitting.
SwedishI morse godkände denna kammare protokollet från gårdagens sammanträde.
Mr President, this House has this morning approved the Minutes of yesterday's sitting.
SwedishPå grund av arbetsvolymen denna vecka har vi lagt till ett extra sammanträde i kväll.
Because of the volume of business this week, we have added an extra sitting tonight.
Swedish– Vi återupptar vårt sammanträde med anföranden på en minut om frågor av politisk vikt.
We resume our sitting with one-minute speeches on matters of political importance.
SwedishVidhålls begäran om att betänkandena skall tas upp under detta sammanträde?
Do you still request that this item be placed on the agenda of this sitting?
SwedishVid sammanträde i plenum är domstolens beslut giltiga endast om 15 domare är närvarande.
Decisions of the full Court shall be valid only if fifteen Judges are sitting.
SwedishI dag har vi återigen ett tidigarelagt sammanträde, första gången kl.
Today, yet again, the sitting has been brought forward, this time to 8.30 a. m.
Swedish– Jag noterar detta inför öppnandet av morgondagens sammanträde, fru Kinnock.
I take note of that for the opening of tomorrow's sitting, Mrs Kinnock.
SwedishInternationella valutafondens interimskommitté håller sammanträde i Kingston på Jamaica.
The Interim Committee of the International Monetary Fund meets in Kingston, Jamaica.