"sedel" English translation

SV

"sedel" in English

volume_up
sedel {comm. gen.}

SV sedel
volume_up
{common gender}

sedel
volume_up
note {noun} [Brit.]
Varje sedel är värd sju gånger så mycket som en 100-dollarsedel från Förenta staterna.
Last year, counterfeit EUR 500 notes rose by over 160%, and that is only the ones we know about.
Jag tror att Wibe förklarade dessa risker bra nyss, med tanke på att det också finns en sedel på 100 euro.
Mr Wibe clearly explained these risks just now, specifically with regard to the existence of a 100 euro note.
Vi har å ena sidan manuella växlingsoperationer, sedel mot sedel, och å andra sidan gränsöverskridande överföringar.
There are both manual foreign-exchange operations - exchanging notes for notes - and cross-border transfers.
sedel
volume_up
bank-bill {noun} [Amer.]
sedel
volume_up
banknote {noun} [Brit.]
Vi skall veta att det är mycket, mycket enklare att förfalska ett mynt än att förfalska en sedel.
It is worth remembering how much easier it is to counterfeit coins than banknotes.
Historiskt sett har femtioeurosedeln varit den mest förfalskade sedeln, men under den andra hälften av 2008 var - för första gången - tjugoeurosedeln den sedel som förfalskades mest.
Historically, the 50-euro note has been the most counterfeited banknote, but in the second half of 2008 - for the first time - the most counterfeited banknote was the 20-euro banknote.
sedel (also: bankväxel)
volume_up
bill {noun} [Amer.]
No bill ever disappeared.
Själv har jag inte sett denna sedel på flera veckor, inte ens här i Strasbourg eller Bryssel, som betalning för någonting.
But I myself have been unable to use this bill for weeks, even here in Strasbourg or in Brussels, to pay for anything.
sedel
Det var ännu svårare att komma överens om någon typ av gemensamt format när det gällde att utforma ett mynt eller en sedel då euron kom till.
There was even greater difficulty in agreeing some form of common format with regard to a design for a coin or for a bank note when the euro came into being.

Context sentences for "sedel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi skall veta att det är mycket, mycket enklare att förfalska ett mynt än att förfalska en sedel.
It is worth remembering how much easier it is to counterfeit coins than banknotes.
SwedishVarje sedel är värd sju gånger så mycket som en 100-dollarsedel från Förenta staterna.
Last year, counterfeit EUR 500 notes rose by over 160%, and that is only the ones we know about.
SwedishVi har å ena sidan manuella växlingsoperationer, sedel mot sedel, och å andra sidan gränsöverskridande överföringar.
There are both manual foreign-exchange operations - exchanging notes for notes - and cross-border transfers.
SwedishFör mig är det självklart och ett naturligt steg för Sverige att bli fullvärdig medlem i hela den europeiska integrationen och att få euron som mynt och sedel.
As I see it, it is a necessary and obvious step for Sweden to become fully a part of European integration in its entirety and to have the euro as its currency and coinage.