"seger" English translation

SV

"seger" in English

volume_up
seger {comm. gen.}

SV seger
volume_up
{common gender}

1. general

seger
Jag anser att Viktor Jusjtjenkos seger är en seger för våra europeiska värderingar.
I believe that Mr Yushchenko’s victory is a victory for our European values.
Detta är en seger för översittarna. Det är en seger för stora pengar och en seger för byråkraterna.
This is a victory for the bully boys; it is a victory for big money and a victory for bureaucrats.
Ytterligare en viktig seger för parlamentsledamöterna var skyddet av grundvattnet.
A further important victory for MEPs involved the protection of groundwater.
seger (also: slag, dag, dygn, dygnet)
volume_up
day {noun}
När man tar hem en seger får man också njuta av den.
Perhaps we ought to learn to do this one day.
Om det emellertid är sant att det ska firas denna dag handlar det hur som helst om en svårvunnen seger.
However, if it is true that it is a day of celebration, then it is, in any case, a hard-won day of celebration.
Det är inte en seger, men det är inte en förlust, och tränaren överlever.
It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day.
seger (also: triumf)
Det betyder en seger för de stora staternas bakgårdspolitik.
That means the triumph of the back-room politics of the big countries, and this will have a paralysing effect.
Lågkonjunkturen till följd av terrorattackerna den 11 september ger attentatsmännen en ultimat seger.
The recession as a result of the terrorist attacks on 11 September gives the perpetrators ultimate triumph.
Det är inte en seger, men det är inte en förlust, och tränaren överlever.
It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day.
seger (also: slag, drabbning, strid, duell)
volume_up
battle {noun}
Därför anser jag att vi har uppnått en vapenvila, snarare än att segern är vunnen.
Therefore I think we have reached an armistice, rather than that the battle is won.
Nu när bästa möjliga resultat har nåtts anser vi detta vara en seger i vår långvariga kamp mot dåliga förslag.
Now that the maximum has been obtained, we consider this to be a victory in our long-term battle against inappropriate proposals.
Den 9 februari godkände kommissionen sitt meddelande med titeln ”Seger i kampen mot den globala klimatförändringen”.
On 9 February, the Commission approved its communication entitled 'Winning the battle against global climate change'.

2. sports, colloquial

seger
volume_up
win {noun}
Jag skulle vilja gratulera kommissionären till hans hemmalags seger i fotbollen i dag.
I should like to congratulate the Commissioner on the win by his home team in football today.
Hennes död manar fransmännen till seger.
Her death rallies the French to win.
Samtidigt vill jag välkomna den seger som vanns av det proeuropeiska lägret i Irland.
At the same time, I would like to welcome the victory won by the pro-Europe camp in Ireland.

Synonyms (Swedish) for "seger":

seger

Context sentences for "seger" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNu vill ni förvandla denna taktiska manöver till en politisk seger.
Thanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
SwedishSom mina kolleger så riktigt påpekade talar vi om Amerikas seger över kommunismen och nazismen.
As my colleagues rightly said, we speak about America's defeat of communism and Nazism.
SwedishBara efter dess seger över erövrarna kommer fred och ordning att bli möjligt.
Only the defeat of the conquerors will bring peace and order.
SwedishFramför allt kunde inte fred nås i Jerusalem och Palestina med en seger i Bagdad.
Democracy failed to roll out like an oriental carpet across the thankless deserts of the Middle East.
SwedishMan kan naturligtvis orda om huruvida det är en stor seger eller bara en tillfredsställande seger.
It is of course arguable whether it is a great success or a moderate one.
SwedishDet var därför en stor seger att direktivet om organisering av arbetstiden kom till stånd år 1993.
The 1993 directive on the organisation of working time was therefore a major achievement.
SwedishEn seger för demokratin i Ukraina skulle leda till en mobilisering av demokratiska krafter även i Ryssland.
This clearly shows Russia’ s fear that its policy in the region is under threat.
SwedishAtt betänkandet kunde antas vid tredje behandlingen är när allt kommer omkring en seger för Europaparlamentet.
Adoption at third reading is, in the end, a success for the European Parliament.
SwedishRegeringarna planerar att fråga den irländska regeringen vad som orsakade nejsidans seger.
Mr President-in-Office, the governments plan to ask the Irish Government what prompted the 'no' vote.
SwedishSamtidigt var det också en seger för en renare politik över en mycket smutsig politik.
It was clear that the majority of Ukrainians had chosen Mr Yushchenko and not Mr Yanukovych as their President.
SwedishDet var en stor seger för mänskligheten, och vi hoppas att Kina kommer att följa i våra fotspår.
In particular, everyone is entitled to a fair and equitable trial, internationally recognised as such.
SwedishDenna seger möjliggjordes tack vare att ett ordentligt civilsamhälle utvecklades i Ukraina.
The Berlin Wall was pulled down and our Orange Revolution too became a new symbol within a democratic Europe.
SwedishSamtidigt måste hamnarbetarnas seger välkomnas.
I should like to highlight the unacceptable attitude of the dockworkers.
SwedishJag hade hoppats på en seger för förnuftet, men förgäves.
I had hoped that reason would prevail, apparently in vain.
SwedishTrots att jag är brittisk medborgare ser jag detta mindre som en seger för Storbritannien än som en förlust för EU.
Even as a British citizen, I see this less as a gain for Britain than as a loss for Europe.
SwedishJag kan bara instämma i det som har sagts, dvs. att misslyckandet i Seattle långt ifrån är en seger!!
I can only agree with what has just been said.
SwedishSkulle klara möjligheter till medlemskap i Europeiska unionen hjälpa de demokratiska krafterna i Ukraina till seger?
In any case, the EU will not remain quiet once the first round of the elections has been completed.
SwedishDet är, ännu en gång, profitens seger, för ett fåtal, över kvaliteten för oss alla.
At second reading, however, the European Parliament can thwart this directive which would have serious implications if it were applied.
SwedishNu när bästa möjliga resultat har nåtts anser vi detta vara en seger i vår långvariga kamp mot dåliga förslag.
The proposal that was amended as a result, on which we are voting today, is still not entirely what we want.
SwedishDärför är det ett underverk, och jag ser det som Guds seger, att det visar sig finnas även s.k. " vuxna" stamceller.
Hence it is a miracle, and I see it as a blessing from God, that adult stem cells have been discovered.