"sjöman" English translation


Did you mean: sjömän
SV

"sjöman" in English

volume_up
sjöman {comm. gen.}

SV sjöman
volume_up
{common gender}

1. general

sjöman
volume_up
sailor {noun}
Det sade redan en känd spansk sjöman om ett stort sjöslag som vi förlorade.
This was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Elling's an old sailor.
Jag hoppas därför, i egenskap av genuesare och sjöman, att sätet för det europeiska sjösäkerhetsorganet skall placeras i staden Genua.
I hope, therefore, as a Genoese man and as a sailor, that Genoa will be chosen as the location for the Maritime Safety Agency.
sjöman (also: matros)
volume_up
seaman {noun}
Han sade att han i egenskap av före detta sjöman var orolig för konsekvenserna när taxfree-försäljningen skall avskaffas.
He said that as an ex-seaman he was concerned about the consequences of abolishing dutyfree sales.
Ni - liksom alla andra, tror jag - vet att jag var sjöman under mina första yrkesverksamma år.
Mr President, you know - as, I believe, everybody does - that in the early years of my working life I was a seaman.
Den första konsekvensen av detta blir en oundviklig förlust av själva begreppet " europeisk sjöman " och av vår flottas konkurrenskraft.
The first consequence will be the inevitable loss of the very idea of the Community seaman and the competitiveness of our fleet.
sjöman (also: applåd, erfarenhet, hand, kvarter)
volume_up
hand {noun}

2. "i Am. flottan"

sjöman (also: soldat)
volume_up
bluejacket {noun} [coll.]

3. military

sjöman

Context sentences for "sjöman" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag lärde känna många som arbetade på fartygen, eftersom jag själv var sjöman.
Being a seafarer myself, I met a number of people who worked on the ships.
SwedishJag minns när jag var omkring 21 år och seglade mellan New York och Bahamas som sjöman.
For my part, I would like there to be a free market.