"skälla" English translation


Did you mean: skalla, skålla
SV

"skälla" in English

volume_up
skälla {comm. gen.}
EN

SV skälla
volume_up
{common gender}

skälla (also: klocka, bjällra, gonggong, blomklocka)
volume_up
bell {noun}

Synonyms (Swedish) for "skälla":

skälla

Context sentences for "skälla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet hade heller inget att göra, kollega Van den Bos, med att skälla.
This had nothing to do with military strength - or even yapping, Mr Van den Bos.
SwedishJag vill inte skälla på Brasilien eller på andra länder.
I am not interested in shaming Brazil or other countries.
SwedishJag vill här inte skälla på den lokala delegationen.
I do not want to criticise the delegation on the ground here.
SwedishVi vill egentligen inte skälla ut någon, men slutsatser kan dras om majoriteten i kammaren så önskar.
We do not really want to give anyone hell, but conclusions can be drawn if the majority of the House so wishes.
SwedishSom vi säger på spanska " man vinner mer på att slicka än på att skälla" och det är också sant på det ekonomiska planet.
We say in Spanish that 'more is gained by licking than by biting' , and this is also true in the economic field.
SwedishSom vi säger på spanska " man vinner mer på att slicka än på att skälla " och det är också sant på det ekonomiska planet.
We say in Spanish that 'more is gained by licking than by biting ', and this is also true in the economic field.
Swedishskälla ut någon
Swedishskälla ut någon
SwedishMånga här i parlamentet stod i kö för att skälla ut Amerika för de extraordinära utlämningarna och kritisera regeringar i EU som samverkade med CIA.
Many in this House queued up to lambast America over extraordinary rendition and to criticise European governments that cooperated with the CIA.
SwedishJag tar inte upp detta för att jag vill skälla ut någon, utan för att visa vilka svårigheter som uppkommer när parlamentet försöker att hjälpa kommissionen.
I raise this, not because I want to chastise anybody, but to show the difficulties that occur when Parliament is trying to help the Commission.
SwedishDåvarande brittiske försvarsminister Geoffrey Hoon slösade bort halva mötet på att skälla ut mig för att jag berättade att vi utredde Storbritanniens delaktighet.
The then UK Defence Secretary, Geoffrey Hoon, wasted half the meeting lambasting me just for saying that we were enquiring into UK complicity.
SwedishSedan kan de skälla på varandra - och tack och lov talar man i Ungern ett språk som vi andra inte begriper, så därför vet vi inte vad de säger.
They can squabble afterwards - and we can be grateful that in Hungary we have a language that no one else understands, so no one knows what is being said there anyway!
SwedishDet är tråkigt på så sätt att vi hellre borde använda våra krafter till att vidareutveckla den gemensamma politiken, i stället för att skälla på kommissionen.
It saddens me because we would be better off expending our efforts on promoting the development of common policies rather than on cursing the Commission.
SwedishDetta är inte rätt tid för Europaparlamentet att skälla ut någon eller peka finger.
This is not a time for the European Parliament to indulge in name-calling or finger-pointing, but it is a time for learning from our mistakes and making better decisions in the future.
SwedishFör en gångs skull skall jag motstå frestelsen att skälla ut kommissionen och rådet för deras bidrag till den kris som drabbar vitfiskesektorn i Skottland.
Mr President, just this once I shall resist the temptation to lambast the Commission and the Council for their contributions to the crisis facing the whitefish sector in Scotland.
SwedishJag tycker att det är upprörande att höra ledamöter här i kammaren, framför allt ordföranden i fiskeriutskottet, skälla på kommissionen när den gör sitt bästa för att ta sitt ansvar.
I think it is outrageous to hear members here in this house, above all the chairman of the Committee on Fisheries, blaming the Commission when it is doing its best to accept its responsibility.