"skaffa fram" English translation

SV

"skaffa fram" in English

SV skaffa fram
volume_up
{verb}

1. general

Men en rekommendation att skaffa fram uppgifter av högre kvalitet får inte i sig själv innehålla felaktiga uppgifter.
However, a recommendation to produce higher-quality data cannot itself include inaccurate data.
Lange har redan nämnt att vi, om vi vill ta itu med målen, naturligtvis också måste skaffa fram bevis.
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Lange has just mentioned that if we want to achieve objectives, we also need to produce proof.
Våra medborgare delar vår strävan att skydda den biologiska mångfalden och ser att vi producerar texter, men när det gäller att skaffa fram medel klarar inte EU av sin uppgift.
Our fellow citizens share our ambition of protecting biodiversity and see that we are producing texts, but when it comes to obtaining funds, Europe does not deliver the goods.

2. colloquial

skaffa fram (also: fixa)
volume_up
to scare up {vb} [Amer.] [coll.]

Synonyms (Swedish) for "skaffa fram":

skaffa fram
Swedish

Similar translations for "skaffa fram" in English

skaffa verb
fram- adjective
English
fram adjective
English
fram adverb

Context sentences for "skaffa fram" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI Italien står det nationella flygbolaget inför problemet att skaffa fram kapital.
In Italy, my country's national airline company has contemplated recapitalisation.
SwedishI Italien står det nationella flygbolaget inför problemet att skaffa fram kapital.
In Italy, my country' s national airline company has contemplated recapitalisation.
SwedishJag har inga exakta siffror vad beträffar Bangladesh, men jag kan skaffa fram de åt er.
I do not have the final exact figure on Bangladesh but I will obtain it for you.
SwedishVi upplever sänkta anslag och framför allt svårigheter att skaffa fram dessa anslag.
We have seen cuts in appropriations and problems in harnessing these appropriations.
SwedishOm vi vill att universitetet ska lyckas måste vi skaffa fram finansiering för kommande år.
If we want the University to succeed, we have to find a budget for the years ahead.
SwedishHuvudfrågan är att skaffa fram arbete som kan ge folk en anständig levnadsstandard.
The number one issue is to provide work that can ensure people a decent standard of living.
SwedishJag sade att det fanns en fantastisk skrift och att jag skulle skaffa fram den åt henne.
I said that there was a marvellous publication and I would get it for her.
SwedishKanske kan vi be honom om en donation om vi inte kan skaffa fram pengarna på något annat sätt.
Perhaps we could ask him for a donation if we cannot find the money any other way.
SwedishSedan dess måste man skaffa fram pengar för att göra de nödvändiga anpassningarna.
But now money has to be spent to make the necessary adjustments.
SwedishDet är nu upp till kommissionen att lägga fram initiativ för att skaffa fram dessa medel.
It is now up to the Commission to table initiatives aimed at putting those funds in place.
SwedishOm vi vill ha fler decentraliserade enheter måste vi skaffa fram nya resurser.
If we want more agencies, we must provide new resources.
SwedishOrganisationerna anmodas att skaffa fram minst 10 % av egna medel.
Organizations are required to generate 10 % of their own resources.
SwedishVi borde inte endast sträva efter expertis när det gäller att skaffa fram och ge ut finansiella resurser.
We should not strive for excellence only with regard to gaining and spending funds.
SwedishDessa 20 miljoner måste vi däremot skaffa fram genom att tänja på marginalerna så långt det går.
However, we must find this 20 million by squeezing the margin dry.
SwedishOm vi vill ha fler decentraliserade enheter måste vi skaffa fram nya resurser.
I would like to thank all of you for your support.
SwedishNu måste vi till exempel skaffa fram pengar till Galicien.
Now, for example, we have to find funds for the problems in Galicia.
SwedishYtterligare en anledning till ett europeiskt ingripande är att skaffa fram pålitliga och jämförbara uppgifter.
A second reason for European intervention is the making available of reliable and verifiable data.
SwedishNågot av det viktigaste när det gäller att rulla upp nätverk som utnyttjar migranter är att skaffa fram information.
One of the key elements of dismantling networks that exploit migrants lies in obtaining information.
SwedishSom man har sagt måste man skaffa fram 2, 5 miljarder.
As has been said, EUR 2.5 billion must be found.
SwedishSkaffa fram bandet, annars är det slut med dig!
Either I get the tape, or you'll never be seen again!