"skaffa kunskap" English translation

SV

"skaffa kunskap" in English

SV skaffa kunskap
volume_up
{verb}

skaffa kunskap

Similar translations for "skaffa kunskap" in English

skaffa verb
kunskap noun

Context sentences for "skaffa kunskap" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDu kan skydda dig genom att skaffa dig kunskap om vad skadlig programvara är, hur den sprids och hur du kan förhindra den.
You can protect yourself by learning what malware is, how it spreads, and how to prevent it.
SwedishSyftet med programmet är att att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.
The purpose of the program is to give Swedish students opportunities to gain knowledge of developing countries and development related topics.
SwedishKatalogföretagen är en av de informationskällor som används mest när det gäller att skaffa sig kunskap om utbudet inom en viss verksamhetssektor.
(RO) Madam President, business directories are one of the most widely used sources of information about the offerings available in a particular business sector.
SwedishBredband är inte bara ett fönster mot världen och ett verktyg för att utbyta tankar och skaffa sig kunskap, det är också ett medel för att underlätta många administrativa frågor.
The Internet is not only a special kind of window on the world, and a tool for exchanging views and gaining knowledge, but it is also a means for facilitating many administrative matters.
SwedishAlla påståenden om att Europa inte försöker skaffa sig ny kunskap, att man inte kan dela kunskap och att man inte ger ekonomiskt stöd till kunskap klingar dock mycket illavarslande.
However, the statements that Europe does not seek to acquire new knowledge, that it cannot share knowledge and that it does not support knowledge financially all have a very ominous ring to them.