"skatta" English translation

SV

"skatta" in English

Europa kan skatta sig lyckligt att den sociala dialogen givit så mycket.
Europe can count itself as lucky that the social dialogue has achieved so much.
Mr President, I count my blessings tonight.
Irland har helt klart gynnats på ett generöst sätt och dess företrädare bör skatta sig lyckliga med sina tolv platser.
Clearly, the Republic of Ireland already is very generously provided for and should count itself lucky to hold 12 seats.

Synonyms (Swedish) for "skatta":

skatta
Swedish

Context sentences for "skatta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kan skatta oss lyckliga att vi är bättre informerade än våra företrädare.
It is our good fortune to be better informed than our predecessors.
SwedishOm vi röstar för detta direktiv i dag kan vi skatta oss lyckliga.
If we vote in favour of this today, we deserve to be congratulated.
SwedishVi kan emellertid skatta oss lyckliga över de resultat som uppnåtts.
We can, however, congratulate ourselves on the result achieved.
SwedishPå detta område ligger verkligen framtidens jobb som vi inte har råd att skatta bort.
In point of fact, this is the area in which tomorrow's jobs lie, which we cannot afford to tax out of existence.
SwedishLeksaker dödar, och barnen i Darfur kan skatta sig lyckliga över att de inte kan leka när de äter.
Toys kill and the children of Darfur do not know how lucky they are in not being able to play at eating.
SwedishDjuren kan skatta sig lyckliga - resolutionen visar att de ibland är bättre skyddade än människan.
Lucky animals, because this resolution also shows that they are in some cases better protected than man.
SwedishAssistenter liksom parlamentariker skall inte betala EU-skatt utan skatta i sitt hemland.
Assistants, like Members of the European Parliament, should not pay EU tax but should be taxed in their home countries.
SwedishMed de tolv miljonerna kan vi skatta oss rika men de har vi inte bara vår politik att tacka för.
With our twelve million, we can consider ourselves well off, but these jobs are not the result of our policies alone.
SwedishMin dotter kan skatta sig lycklig som har dig.
I think me daughter is lucky to have you.
SwedishDär jag kommer från – och jag kommer att vara provinsiell en liten stund – kan vi skatta oss lyckliga om vi har någon järnväg kvar alls.
Where I come from – and I am going to be parochial for a little while – we are lucky to have any rail links left at all.
Swedishskatta sig lycklig
SwedishAvslutningsvis ger förslaget till förordning utrymme för ett flexiblare tillvägagångssätt, vilket möjliggör stickprov för att skatta den totala landningen.
Lastly, this proposal for a regulation provides for a more flexible approach, enabling sampling techniques to be used to estimate total landings.
SwedishMan måste verkligen skatta sig lycklig över den vilja som finns i medlemsstaterna att införa folkhälso- och miljöfrågor i all politik som genomförs i Bryssel.
There is no doubt that we must praise the Member States ' determination to introduce concerns about public health and the environment into all the policies imposed by Brussels.
SwedishI dag kan vi skatta oss lyckliga, eftersom de flesta europeiska bolag har slutfört övergångsprocessen och övergången därför kan betraktas som avslutad.
We can now congratulate ourselves on the fact that the majority of European companies have completed the transition process and that transition can be considered to have been finalised.
SwedishVi kan idag skatta oss lyckliga över att epidemin inte utvecklades som vi befarade, vilket var att den skulle orsaka många dödsfall.
(DE) Mr President, Commissioner, we can consider ourselves fortunate today that the epidemic did not take the course we had feared, which was that it would cause many deaths.