"skev" English translation

SV

"skev" in English

SV skev
volume_up
{adjective}

1. general

skev (also: krokig, böjd, sned, ohederlig)
skev (also: sned)
skev (also: sned, sidotung, sidtung)
Resultatet skulle emellertid ha blivit en skev lista om vi inte hade antagit regler där vi förband oss att ha en lista med jämn fördelning mellan de båda könen.
The outcome would, however, have been a lopsided list if we had not adopted regulations committing ourselves to having a list divided equally between both sexes.
skev (also: sned, indirekt, förtäckt)
skev (also: sned, föraktsfull)
volume_up
wry {adj.}
skev (also: tokig, knäpp)
volume_up
square {adj.} [fig.]

2. construction

skev (also: sned)
volume_up
skew {adj.}
Ett överdrivet hot kommer att utlösa politiska åtgärder som kommer att leda till en skev syn på de politiska prioriteringarna.
An exaggerated threat will trigger policy measures which lead to a skewed view of political priorities.
Man uttrycker ofta oro för att användning av sådana marknadsbaserade metoder kan få en skev social effekt.
Concerns are often raised that the use of these market-based methods could have a skewed social impact.
Jag kan inte acceptera en kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden som står för en så skev politisk inställning.
I cannot accept a Commissioner for the Internal Market who represents such a skewed approach to politics.

3. "vind; sned, krokig; förvrängd"

skev (also: sned)
volume_up
askew {adj.}

Synonyms (Swedish) for "skev":

skev

Context sentences for "skev" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFörordningen om tillträde till accessnät är till själva sin natur och i grunden skev.
The regulation on unbundled access to local loop is by its very nature inherently flawed.
SwedishDessutom ger denna strävan en skev bild av det nuvarande läget.
Moreover, this ambition gives a false representation of the current state of affairs.
SwedishMan uttrycker ofta oro för att användning av sådana marknadsbaserade metoder kan få en skev social effekt.
Concerns are often raised that the use of these market-based methods could have a skewed social impact.
SwedishTyvärr fick budgetdebatten en skev början.
Unfortunately, the debate on the budget had a false start.
SwedishDet är följaktligen inte någon skev verklighetsuppfattning som ligger bakom Greklands vägran att underteckna biståndsprotokollet.
Consequently, it is no mere quibbling that makes Greece decline to sign the financial protocol.
SwedishEtt överdrivet hot kommer att utlösa politiska åtgärder som kommer att leda till en skev syn på de politiska prioriteringarna.
An exaggerated threat will trigger policy measures which lead to a skewed view of political priorities.
SwedishJag kan inte acceptera en kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden som står för en så skev politisk inställning.
I cannot accept a Commissioner for the Internal Market who represents such a skewed approach to politics.
SwedishEnligt vår mening är verklighetsuppfattningen i betänkandet helt skev, och ett uttryck för EU-federalismen när den är som värst.
The report is in our opinion completely out of step with reality and, at its worst, is an expression of EU federalism.
SwedishFörenade kungariket med sina 15 miljoner får och Spanien med sina 16 miljoner ger en något skev bild av verkligheten.
Admittedly the UK may create an illusion with its 15 million head of sheep and Spain too with its 16 million, while Chairman Parish's Ireland is self-sufficient to the tune of 333%.
SwedishMed tiden ökar därmed risken för att vi på grund av en skev uppfattning och felaktig bedömning av situationen på energiområdet fattar beslut som inte är baserade på fakta.
As a result, there is an increasing risk as the years go by that distortion of our understanding and assessment of energy realities will lead to decisions that are not supported by the facts.