SV skingras
volume_up
{verb}

skingras (also: befria, knäcka, röja, avsegla)
Kanske dessa farhågor kan skingras genom de meddelanden från utskottet för utveckling som ni nyss nämnde.
Perhaps these doubts will be cleared up in these communications, which you have just announced, from the Committee on Development.
skingras (also: upplösa, upplösa sig)
skingras (also: upplösa, skingra)
Vidare kan det ta mycket lång tid innan dessa gaser skingras i atmosfären.
Furthermore, it can take a very long time for these gases to disperse in the atmosphere.
För att omintetgöra denna plan skapade Gud olika språk så att människorna inte längre skulle förstå varandra och sedan skingras över hela jorden.
To thwart this plan, God multiplied the number of languages so that people would no longer understand each other and would disperse across the Earth.
Deras potential för global uppvärmning är 100 eller till och med 1 000 gånger större än koldioxidens, och det kan ta mycket lång tid för gaserna att skingras i atmosfären.
Their potential for global warming is 100 or even 1 000 times greater than carbon dioxide, and the time the gases take to disperse into the atmosphere can be very long indeed.
skingras (also: lyfta, ta upp, höja, höja sig)
skingras (also: gå av, skingra, rämna, brista)
skingras (also: skingra, sprida, sprida ut, beströ)
Jag hör till dem som verkligen hoppas att våra tvivel skall skingras av Rumäniens framsteg inom den närmaste framtiden.
I belong to those who most sincerely hope that our doubts will be scattered by Romania’s positive performance in the near future.
Vid vårt besök i en av byarna såg vi de raketer som hade avfyrats mot byborna, och som hade ödelagt byn och tvingat byborna att skingras och fly i in i bushen.
On our visit to one village, we saw the rockets that had been fired at the people, destroying the village and sending the people scattering into the bush.

Synonyms (Swedish) for "skingra":

skingra

Context sentences for "skingras" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDå borde faktiskt alla dina bekymmer skingras.
Then all of your concerns should, in fact, be dispelled.
SwedishRädslan och fördomarna kommer dock att skingras med tiden, eftersom praktiken slutligen kommer att motbevisa teorin.
Fear and prejudice, however, will be dispelled with time, because practice will eventually overcome theory.
SwedishDet blir nödvändigt att vänta tills dessa moln skingras.
We must hope that they will be removed.
SwedishKanske dessa farhågor kan skingras genom de meddelanden från utskottet för utveckling som ni nyss nämnde.
Perhaps these doubts will be cleared up in these communications, which you have just announced, from the Committee on Development.
SwedishDen oro som ni hyser beträffande detta kommer att skingras automatiskt i överensstämmelse med överenskommelsen.
Therefore the concerns that you have in relation to this matter will be remedied automatically in accordance with that agreement.
SwedishJag hör till dem som verkligen hoppas att våra tvivel skall skingras av Rumäniens framsteg inom den närmaste framtiden.
I belong to those who most sincerely hope that our doubts will be scattered by Romania’s positive performance in the near future.
SwedishSyftena är kända: detta handlar om att bekämpa terrorism; och sanningen att säga skingras tveksamheterna, i varje fall för min del.
Precisely: I believe that the phrase ‘ not excessive in relation to the purposes ’ gives the debate a much wider scope.
SwedishJag hoppas att dessa tvivel skingras under de närmaste veckorna och vi får ett positivt beslut från unionen i mars.
I hope that these doubts can be allayed in the next few weeks and that by March the Union will have made a positive decision, once and for all.
SwedishDenna brist på öppenhet ger upphov till verkliga misstankar, som endast kan skingras genom samråd med allmänheten och Europaparlamentet.
This lack of transparency arouses genuine suspicion, which can only be diminished by consulting the public and the European Parliament.
SwedishVårt budskap är ett budskap till dem som hoppas på, som kämpar för, som lider och dödas för sin förvissning om att mörkret kan skingras.
Our message is a message to those who hope for, who fight for, who suffer and die for their conviction that the darkness can be dispelled.
SwedishVid vårt besök i en av byarna såg vi de raketer som hade avfyrats mot byborna, och som hade ödelagt byn och tvingat byborna att skingras och fly i in i bushen.
On our visit to one village, we saw the rockets that had been fired at the people, destroying the village and sending the people scattering into the bush.
SwedishDessa tvivel måste skingras så snabbt som möjligt.
Such exclusions give rise to doubts as to whether there is indeed the will to admit Cyprus into the European Union, and these doubts must be dispelled as quickly as possible.
SwedishJag är för ett europeiskt system för att reglera denna viktiga sektor, men jag måste säga att, efter att ha röstat, så drabbades jag av tvivel som jag hoppas skall skingras i framtiden.
I am in favour of European regulation of this important sector, but I have to say that, after I had voted, I was assailed by a doubt which, I hope, can be resolved in the future.