"skolan" English translation

SV

"skolan" in English

volume_up
skolan {comm. gen.}
EN
volume_up
skola {comm. gen.}

SV skolan
volume_up
{common gender}

skolan (also: lärosäte, skola, samskola, fakultet)
volume_up
school {noun}
Skolan ska vara utrustad med ny miljöteknik och IKT (informations- och kommunikationsteknik).
This school complex will be equipped with new ICT and environmental technology.
För närvarande finns det 125 miljoner barn i världen som inte går i skolan.
As we speak there are 125 million children in the world who do not go to school.
I high school så tog jag bussen till skolan en timmes enkel resa varje dag.
In high school, I took a bus to school an hour each way every day.

Context sentences for "skolan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI första hand den sociala sidan i världen. 125 miljoner barn går i dag inte i skolan.
First and foremost, that element of social concern towards the rest of the world.
SwedishDet ger dock inte bara extra arbete utan kan även innebära ett berikande för skolan.
This not only means extra work, however; it can also mean an enrichment for education.
SwedishNi nämnde att barnen i slutändan skulle kunna komma att gå i skolan på olika platser.
You mentioned that the children could end up attending different sites.
SwedishSå min lärare fick mig att plugga hårdare när jag brukade strunta i skolan.
OK, my science teacher got me studying because I was a goofball that didn't want to study.
SwedishHuvudläraren förbjöd det med tanke på att det i skolan fanns barn av andra religioner.
The head teacher banned it because there were children of other religious faiths present.
SwedishRB: Jag var dyslektiker och hade ingen som helst förståelse för skolan.
RB: I was dyslexic. ~~~ I had no understanding of schoolwork whatsoever.
SwedishVilket är ganska underligt, eftersom det är skolan, på sätt och vis.
But there was something psychological happening there that was just a little bit different.
SwedishVarje barn som misslyckas uttrycker sitt missmod i skolan, men också i samhället.
Any child who is failing is expressing his unease in the educational institution, but also in society.
SwedishEndast 40 procent av landets lärare arbetar och endast en tredjedel av eleverna går i skolan.
Only 40% of the country's teachers are working and only one third of students attend classes.
SwedishFem miljoner barn är åter tillbaka i skolan, och en tredjedel av dem är flickor.
I understand that in some provinces fraud and irregularities have come to light during the counting phase.
SwedishI Grekland är skolan obligatorisk för alla barn mellan 6 och 15 år.
Education in Greece is compulsory for all children 6-15 years old.
SwedishHar den turkiska regeringen lovat att låta den teologiska skolan i Chalkis återuppta sin verksamhet?
We saw a few days ago during the elections in Kosovo that the Serb minority was absent.
SwedishRedan i tidig ålder, det vill säga i skolan, heter det: att lära för livet.
From the earliest days of childhood, from schooldays in fact, the key words have been lifelong learning.
SwedishOm barn inte går i skolan kommer de inte att få något arbete att gå till.
However, it would be better if we could see a system, showing which priorities need our attention first.
SwedishI Swaziland till exempel har antalet flickor som går i skolan minskat med 36 procent.
What are they doing? How much are they contributing?
SwedishFörra året hoppade sex miljoner elever av skolan i EU.
Last year there were six million student dropouts in the European Union.
SwedishVilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att minska andelen elever som slutar skolan i förtid?
What measures does the European Commission envisage taking to reduce the education drop-out rate?
SwedishTänk på kostnaderna för brottslighet, droger, ungdomar som slutar skolan i förtid med mera.
Think of the cost of crime, drugs, dropping out, etc.
SwedishAndelen barn som går i skolan är uppe i 76 procent i länderna i Afrika söder om Sahara och 94 procent i Nordafrika.
Enrolment in education has reached 76% in Sub-Saharan Africa and 94% in North Africa.
SwedishEU-projektet In & Out, Ta barnen ur skolan - på skoltid är nu avslutat.
The EU project In & Out is now finished.