"skolundervisning" English translation

SV

"skolundervisning" in English

EN

SV skolundervisning
volume_up
{common gender}

skolundervisning (also: lärosäte, skola, samskola, fakultet)
volume_up
school {noun}
Vi måste i synnerhet bemöta våra krigspåverkade ungdomar genom att ge dem möjligheter till program för skolundervisning och kompetenshöjande utbildning.
We must respond particularly to our war-affected youth, providing them with opportunities for school and skills training programmes.
Vi måste ha människors identiteter klara för oss för att kunna bevilja dem skolundervisning, socialvård, hälsovård och en bostad.
We need to be clear about people's identity in order to allow them to have access to schools, social welfare, health care and housing.
Det går inte att främja invandring om vi inte kan ge invandrarna ett humant mottagande och bistå dem med arbete, boende och skolundervisning för barn.
Immigration cannot be promoted if we cannot give the immigrants a humane reception in relation to work, accommodation and children ’ s schooling.

Context sentences for "skolundervisning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHar de kunnat delta i en skolundervisning anpassad efter sina egna möjligheter?
Were they all able to receive an education that suited their abilities?
SwedishTillträdet till arbetsmarknaden, till yrkesutbildning och skolundervisning är just en del av det som borde ingå i det här systemet.
Access to the labour market, to vocational training and education is just one part of what this system should set up.
SwedishDetta förutsätter stora mål, exempelvis att man förbjuder barnarbete eller ger barn skolundervisning.
The second involves pursuing policies that allow affirmation of the joint imperatives of competitiveness and social progress at multilateral level.
SwedishI vissa länder hade barnen större chans att få grundläggande skolundervisning och hälsovård för tjugo år sedan än vad de har i dag.
In some countries children had a better chance of basic education and health care twenty years ago than they have today.
SwedishSkolundervisning, inte bara för pojkar utan även framför allt för flickor.
What is vital is education, as the rapporteur has indeed recognised, not only for boys but first and foremost for girls.
SwedishSlutligen anser jag, herr talman, att Europa måste ge klartecken för ett återupptagande av det semistrukturella biståndet, främst med avseende på skolundervisning och hälsovård.
Finally, Mr President, I do believe that Europe should resume the provision of semi-structural aid, especially in the areas of education and health care.