"skrev" English translation

SV

"skrev" in English

SV skrev
volume_up
{neuter}

skrev (also: gren)
volume_up
crotch {noun}
I'll put it in his crotch, see if he can walk.
I think he was checking out your crotch.
skrev (also: gren, krycka, stöd, klyka)
volume_up
crutch {noun}
skrev (also: ljumske)
volume_up
groin {noun}
skrev (also: gång, steg, kliv)
volume_up
stride {noun}

Synonyms (Swedish) for "skrev":

skrev
Swedish
skriva

Context sentences for "skrev" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHon skrev att i dagens Iran är detta mycket mer bekymmersamt än kärnteknikfrågan.
She wrote that today, in Iran, this is far more serious than the nuclear issue.
Swedish"Vi vill alltid gå i sällskap med människan, alla människor", skrev Frantz Fanon.
Frantz Fanon wrote, "We always want to walk in the company of man, of all men."
SwedishDetta är den anda i vilken vi skrev det här brevet till ordföranden i Ekofin.
That is the spirit in which we composed this letter to the President of ECOFIN.
SwedishDe skrev under ett frivilligt avtal med kommissionen, med Europeiska unionen.
They signed a voluntary agreement with the Commission, with the European Union.
Swedish" Vi vill alltid gå i sällskap med människan, alla människor ", skrev Frantz Fanon.
Frantz Fanon wrote, " We always want to walk in the company of man, of all men. "
SwedishOch hon skrev: "Rädda en man från att drunkna, och han är för alltid ditt ansvar."
And she said, "Save a man from drowning, you are responsible to him for life."
SwedishI detta brev skrev de: ”Hederlig kapitalism kräver en effektiv offentlig politik.
In that letter they wrote, 'Decent capitalism needs effective public policy.
SwedishNär jag skrev till er den 25 april gav ni personligen ett positivt yttrande.
When I wrote to you on 25 April, you were, in fact, in favour of this yourself.
SwedishJag skrev förordningar åt USA, jag menar, jag skrev förordningar om oljespill.
I wrote regulations for the United States -- I mean, I wrote oil spill regulations.
SwedishRuslan Sjaripov är en journalist som skrev om korruption inom polisen och regeringen.
Ruslan Sharipov is a journalist who wrote about police and government corruption.
SwedishOch detta visste vi allihop när vi skrev under och gav vårt stöd till Daytonavtalet.
And when we were signing and backing the Dayton solution, we all knew as much.
SwedishVi ville se positiva resultat, och detta är i hög grad vad jag skrev i mitt betänkande.
We wanted to see positive outcomes and indeed that is what I wrote in my report.
SwedishTyvärr skrev inte PPE-DE-gruppen under det gemensamma resolutionsförslaget som grupp.
Unfortunately, the PPE-DE Group did not sign the joint resolution as a group.
SwedishBonde skrev uppenbarligen sin röstförklaring före omröstningen.
Madame President, Mr Bonde clearly wrote his explanation before the vote.
SwedishDet liknade ett maffiamord, men Anna Politkovskaja skrev aldrig om maffian.
It was in the style of a mafia killing, but she never wrote about the mafia.
SwedishIgår skrev jag till Cyperns finansminister och till kommissionen om denna fråga.
Yesterday, I wrote to the Cypriot Finance Minister and to the Commission on this subject.
SwedishSom jag precis sa. din far skrev det där, men han skrev det för 600 sedan.
Like I just said, your father wrote that note, but he wrote it 600 years ago.
Swedish(Applåder) Det här är en sång jag skrev som bygger på traditionella baskiska rytmer.
(Applause) This is a song that I wrote based on traditional Basque rhythms.
SwedishDärför intog jag en mycket kritisk hållning när jag skrev det här betänkandet.
I therefore took a very critical approach to the drafting of this report.
SwedishDe data du skrev in när du installerade programmet har redan angetts automatiskt.
The entries you made during installation are entered automatically here.