"skriva av" English translation

SV

"skriva av" in English

SV skriva av
volume_up
{verb}

Similar translations for "skriva av" in English

skriva verb
av adverb
English
av preposition

Context sentences for "skriva av" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOch det är inte ens tal om att planera att skriva av de skulder som kväver dessa länder.
And there is not even any discussion of cancelling the debts that are strangling these countries.
SwedishColumcille hittade texten och gick upp varenda natt för att skriva av den.
Columcille discovered it and got up each night to copy it.
SwedishVad de visste om EU:s målsättningar kunde man emellertid skriva på baksidan av en eurosedel.
However, you could write what they knew about the aims of the EU on the back of a one euro note.
SwedishVad de visste om EU: s målsättningar kunde man emellertid skriva på baksidan av en eurosedel.
However, you could write what they knew about the aims of the EU on the back of a one euro note.
SwedishNej, i dag måste vi reagera, vi måste skriva av skulden och ge långt mer än 0,39 procent i bistånd.
No, I think that we must take action now. We must cancel the debt now.
SwedishVi måste skriva av Haitis skuld och betala vår skuld till landet.
We must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.
SwedishEU måste göra sig av med sitt tabu att skriva av skulder.
Mr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.
SwedishDet är skillnad mellan att skriva av skulder och att ge skuldlättnad.
There is a difference between cancelling and relieving debt.
SwedishDet är således mer aktuellt än någonsin att skriva av skulderna.
Its cancellation, therefore, remains more topical than ever.
SwedishAtt skriva av statsskulder i kombination med att tillämpa skärpta krav banar väg för en ny framtid.
Writing off public debts in combination with enforcing strict requirements paves the way for a new future.
SwedishDe gör det svårare att skriva en definition av EU-arbetstagarnas intressen, eftersom fallen är mer invecklade.
They make a definition of European workers' interests harder to write, as cases are more complex.
SwedishAtt skriva av skulden är helt enkelt bara en fråga om rättvisa.
Cancelling the debt is simply a matter of justice.
SwedishDet innebär att skriva av skulden för utvecklingsländerna.
This means cancelling the debt of developing countries.
SwedishJag tycker att vi skall säga klart ifrån att den enda genomförbara lösningen är att skriva av skulderna.
I believe we should state clearly that the only practicable possibility is to cancel their foreign debt.
SwedishDet är väl en rimlig konsekvens av att skriva under den.
Surely this is a reasonable consequence of signing it.
SwedishAtt skriva av 97 miljoner i gamla åtagandebemyndiganden är ett steg, ehuru blygsamt, i rätt riktning.
Cancelling EUR 97 million of old appropriations would be an - albeit tentative - step in the right direction.
Swedish(Skratt) Vad universitetsprofessorer skulle kunna göra är att skriva delar av vad som skulle kunna ingå i denna manual.
(Laughter) What university professors could do is write some details that might go into this manual.
SwedishBra initiativ att skriva av fattiga länders skulder!
Bravo on cancelling the debt of poor countries.
SwedishVi måste skriva av utvecklingsländernas skulder.
We must cancel the developing countries ' debt.
SwedishVi måste skriva av utvecklingsländernas skulder.
We must cancel the developing countries' debt.