"skriva in" English translation

SV

"skriva in" in English

SV skriva in
volume_up
{verb}

1. general

skriva in (also: registrera, koda in, knappa in)
Om Du vill skriva in flera värden, trycker Du efter varje inmatningsrad på Kommando Ctrl +Retur.
If you would like to enter various values, press Command Ctrl + Enter key after each input line.
Här kan Du skriva in ett nummer och trycka på retur, så flyttar Du pekaren direkt till den nya positionen.
To place the pointer in the new position, enter here a different number and press the enter key.
Du kan skriva in ett nytt namn direkt eller placera markören i början eller slutet av namnet med piltangenterna och ta bort eller lägga till delar eller flytta markören till ett annat ställe.
Use the arrow keys to set the cursor at the beginning or end of the name to delete or add to part of the name or to reposition the cursor.
skriva in (also: anmäla, visa, uppfatta, uttrycka)
Intyget ger dig rätt att skriva in dig i försäkringskassan i landet där du bor.
The S1 form will allow you to register with the healthcare authority of your place of residence.
Intyget ger dig och din familj rätt att skriva in er hos försäkringskassan i landet där ni bor.
This form entitles you and your dependents to register for health insurance in the country where you live.
Intyget ger dig och dina anhöriga rätt att skriva in er hos försäkringskassan i landet där ni bor.
This form entitles you and your dependants to register for health insurance in the country where you live.
Jag tror att det ändå är allt för många människor som tror att tillväxt är något som man bara kan skriva in i en bok och att det då kommer av sig självt.
I think that too many people think that growth is something that you can simply write in a book and it just happens.
skriva in
Vi står nu inför omröstning och att skriva in den här lagstiftningen i unionens historia och jag vill gratulera föredraganden till ett utmärkt arbete.
Today we are on the eve of voting on and inscribing such legislation in the history of the Union, and I want to congratulate the rapporteur on his excellent work.
Varför inte skriva in ett toppmöte för regeringskonferensen före den 1 maj i kalendern?
Why not pencil into the calendar an IGC summit meeting before 1 May?
skriva in
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
Kanske har jag glömt bort att skriva in mig, men jag deltog i alla omröstningar i går.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.

2. IT

skriva in

Similar translations for "skriva in" in English

skriva verb
in- adjective
in adverb
in preposition
English

Context sentences for "skriva in" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI textfältet kan du skriva in tecken, som ska infogas efter slutnotsnumreringen.
In this text box, enter the characters to be inserted after the endnote numbering.
SwedishJag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
SwedishJag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
SwedishTill att börja med måste de skriva in en hänvisning i artikel 6 i EU-fördraget.
For a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.
SwedishDu kan skriva in texten direkt eller infoga ett databasfält där markören står.
Enter the text directly or insert a database field at the position of the cursor.
SwedishHär kan du välja mellan olika teckenstorlekar eller skriva in en teckenstorlek.
You can choose between different font sizes from this list or enter a size manually.
SwedishAtt skriva in Eurojust i utgiftskategori 3 är emellertid inte ett särskilt lyckat val.
The reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.
SwedishKanske har jag glömt bort att skriva in mig, men jag deltog i alla omröstningar i går.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.
SwedishI textfältet kan du skriva in tecken som ska infogas efter fotnotsnumreringen.
In this text box you can enter the characters to be inserted after the footnote numbering.
SwedishAtt skriva in dessa rättigheter också på europeisk nivå i traktaten kan vara en sådan väg.
One way might be to also include these rights in the Treaty at European level.
SwedishI det här textfältet kan du skriva in det land där företaget finns.
Enter the state/province in which the company is located into this text field.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för Z-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired Z axis title in the respective text field.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för X-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired X axis title in the respective text field.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för Y-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired Y axis title in the respective text field.
SwedishDu kan byta namn på ett avsnitt genom att dubbelklicka på etiketten och skriva in ett nytt namn.
You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
SwedishIntyget ger dig rätt att skriva in dig i försäkringskassan i landet där du bor.
The S1 form will allow you to register with the healthcare authority of your place of residence.
SwedishOm Du aktiverar den här kryssrutan, kan Du skriva in den önskade underrubriken i textfältet.
Check this box and enter the desired subtitle in the respective text field.
SwedishVarför inte skriva in ett toppmöte för regeringskonferensen före den 1 maj i kalendern?
Why not pencil into the calendar an IGC summit meeting before 1 May?
SwedishDet chockar mig att den socialdemokratiska gruppen vägrade att skriva in detta i förslaget.
I am shocked that the Socialist Group refused to put that in the motion.
SwedishNu kan Du skriva in data som hör till den här posten i de andra fälten.
You can now enter data into the other fields belonging to this entry.