SV

skriva upp {verb}

volume_up
1. general
Jag vill be er att snarast möjligt skriva upp er på listan för de anföranden som ska hållas om en månad.
Please put your names down as soon as possible for the speeches which will take place in a month.
2. colloquial

Context sentences for "skriva upp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

SwedishDet kanske inspirerar mer folk att skriva upp sig som potentiella livräddande benmärgsdonatorer.
It may encourage more people to sign up to be potential live-saving bone marrow donors.
SwedishKom ihåg att ni måste skriva upp era namn på talarlistan i förväg.
Please remember that you have to put your name on the list in advance.
SwedishJag kan inte heller utesluta att jag har glömt att skriva upp mig.
I cannot rule out that I might have forgotten to sign in.
SwedishJag vill be er att snarast möjligt skriva upp er på listan för de anföranden som ska hållas om en månad.
Please put your names down as soon as possible for the speeches which will take place in a month.
SwedishÅh, glöm inte att skriva upp er för miljöinsamlingen.
Oh, don't forget to sign up for the environmental fair.
SwedishSå jag borde nog skriva upp Gordon Brown på den här listan, också.
And I think by 2009, this news has finally reached Britain, so I should probably add Gordon Brown to this list as well.
SwedishHur ser kommissionen på USA:s lyckade strategi med att övertyga Kina att skriva upp sin valuta?
What is the Commission’s opinion regarding the success of the USA’s strategy of persuading China to revalue its currency?
SwedishVi ska skriva upp ert namn och jag lovar att nästa gång kommer ni att vara en av de första, men det är så det fungerar.
We shall write down your name, and I can promise you that next time you will be among the first, but that is the way we do it.
SwedishJag vill skriva om att levla-upp.
SwedishDet kan du skriva upp, kompis.
SwedishI annat fall är den exempellösa åtgärden att skriva upp landets valuta, korunan, med över 17 procent för att matcha euron meningslös.
Otherwise this unparalleled step of revaluing the country's currency, the koruna, by more than 17% to match the euro makes no sense.
SwedishNaturligtvis skulle man kunna säga: tänk dig att en medlemsstatsregering någonstans plötsligt har blivit galen; då måste man ju mycket noggrant skriva upp allt det som måste ske.
Naturally, one could say, what if some EU government or other lost its faculties, you would need to specify all the steps one by one.

Synonyms (Swedish) for "skriva upp":

skriva upp
Swedish

Similar translations for "skriva upp" in English

upp verb
English
upp adverb
English
upp preposition
English
skriva verb
dra upp verb
English
tappa upp verb
English
pumpa upp verb
English
hämta upp verb
English
ordna upp verb
English
klara upp verb
English
skriva ut verb
göra upp verb
English
käka upp verb
English
bära upp verb
English
gå upp verb
English
hälla upp verb
English