SV släng
volume_up
{common gender}

släng (also: attack, kamp, anfall, ryck)
volume_up
bout {noun}
Kofi Annan har blivit sjuk, och en släng av influensan har sällan kommit så olägligt.
Kofi Annan has been taken ill, and rarely has a bout of flu come at a worse moment.
släng (also: attack, försök, kast, hugg)
volume_up
fling {noun}
If you have any poo, fling it now.
Låt oss således inte slänga omkring statistik som om det vore förolämpningar på en fotbollsmatch.
So let us not fling statistics about like insults at a football match.
och jag vill känna din glädje när du slänger mig runt dansgolvet.
This time, I'm Karen, and I want to feel your joy... as you fling me around that dance floor.
släng (also: fanfar, utsmyckning, krumelur, touche)
släng (also: stöt, puff, ryckning)
volume_up
jerk {noun}

Synonyms (Swedish) for "släng":

släng
Swedish
slänga

Context sentences for "släng" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSlit-och-släng-samhället kan inte stoppas. ~~~ Det har blivit globalt.
The throwaway society cannot be contained -- it has gone global.
SwedishDetta har lett till att vi nu har arbetstagare som behandlas som slit-och-släng-varor och varje dag måste kämpa för att överleva med värdighet.
As a result, we now have disposable workers, who struggle daily to survive with dignity.
SwedishVi måste komma bort från slit-och-släng-mentaliteten och varornas korta livslängd, mot en hållbar produktion.
We need to get away from the disposable product mentality and the short life of goods and move towards sustainable production.
Swedish. - (CS) Allvarligt talat tror jag att vi redan har drabbats av en släng av prematur valretorik.
President-in-Office of the Council. - (CS) To be serious, I suppose we are already succumbing to a touch of pre-election rhetoric.
SwedishSläng skräp i papperskorgarna.
SwedishSläng mig i finkan!
SwedishSläng pistolen!
SwedishSläng vapnen!
SwedishNivåerna ökar förpackningsmaterialet ökar, slit-och-släng-livsstilen är på frammarch och det kommer till uttryck i haven.
Narrator (Video): The levels are increasing, the amount of packaging is increasing, the "throwaway" concept of living is proliferating, and it's showing up in the ocean.
SwedishSläng ut honom!
SwedishSläng den här.
SwedishSläng hit den!
SwedishNi har fått en släng av Mandelson - men att påstå att allt är jättebra och vinkla saken så att kontona skulle vara rena är oärligt och helt enkelt osant.
You have had a touch of the Mandelsons - saying that everything is absolutely fine and spinning that the accounts are clean is disingenuous and simply not true.
SwedishNär vår säkerhet skakas om av globaliseringen, i en värld av kortsiktighet och slit-och-släng-mentalitet, är det mycket svårt att ha en övergripande framtidsvision.
Mr President, at a time when globalisation is filling us with uncertainty and everything is in the short term and disposable, it is very difficult to have an overview of the future.
SwedishVissa skulle också säga att kreativitet kanske beror på någon annan neurologisk egendomlighet -- van Gogh-syndromet -- att man har en släng av ... ~~~ psykos eller depression.
Some people would also say that creativity may be a function of some other neurological quirk -- van Gogh syndrome -- that you have a little bit of, you know, psychosis, or depression.