"slagit" English translation

SV

"slagit" in English

EN

SV slagit
volume_up
{past participle}

slagit
volume_up
beat {adj.}
Did that boy, Frank Murphy, beat you up again?
Vi har även slagit engelsmännen, fransmännen, italienarna och skottarna.
We have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
Och Cyperns hjärta har alltid slagit med europeisk takt.
Cyprus's heart has always beaten in time with Europe.

Context sentences for "slagit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishResultaten är fantastiska, och de visar att EU har slagit in på en hållbar väg.
These are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.
SwedishTanken hade inte slagit mig att någon i hans familj faktiskt kunde skapa någonting.
It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
SwedishDen slutliga lojaliteten måste alltid vara till det land man har slagit sig ned i.
Your ultimate allegiance must always be to the country in which you settle.
SwedishJag har slagit upp ordet informell i min franska ordbok.
   Mr President, I have looked up the word ‘informal’ in my French dictionary.
SwedishDen ekonomiska krisen har slagit hårt mot jordbruksproduktionen.
(DE) Mr President, the economic crisis has hit agricultural production hard.
SwedishDen engelska översättningen talar om minoriteter som " traditionellt slagit sig ner" .
The English version talks about minorities that have 'traditionally settled' .
SwedishDen engelska översättningen talar om minoriteter som " traditionellt slagit sig ner ".
The English version talks about minorities that have 'traditionally settled '.
SwedishTerrorister har slagit till i New York, Madrid, London, Turkiet och Amsterdam.
Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam.
SwedishJag tror att den riktning, som kommissionen och rådet slagit in på, är den rätta.
I feel that the course embarked upon by the Commission and the Council is the right one.
SwedishDet har blivit dags att bekämpa de stereotyper som har slagit rot i samhället.
The time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
SwedishDen nya regeringen har nu på många politikområden slagit in på en europeisk väg.
The new government has now taken a European line in many policy areas.
SwedishVi borde här i parlamentet uppmana honom att fortsätta på den väg han har slagit in på.
We in this Parliament should urge him further along the path he has chosen to take.
SwedishOLAF är nu en realitet men vi får inte stanna upp, när vi nu slagit in på rätt väg.
OLAF is now a reality but we must keep going along this excellent path.
SwedishTrots en rad reformer har gräsrotsdemokratin inte på allvar slagit rot.
In spite of a series of reforms, grassroots democracy has not seriously taken root.
SwedishKommissionsledamot Marín har därmed slagit huvudet på spiken, så ska vi inte gå till väga.
Commissioner Marín hit the nail on the head: this is not the way to do things.
SwedishI det avseendet menar jag att man har slagit an den rätta tonen i betänkandet.
In that respect, I think that the report largely hits the right note.
SwedishDet förefaller som om regeringen har slagit dövörat till när det gäller sådana förslag.
It appears that the Government is completely deaf to any such suggestions.
SwedishVi har även slagit engelsmännen, fransmännen, italienarna och skottarna.
We have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
SwedishVi bör göra allt som står i vår makt för att fortsätta på den väg som ni har slagit in på.
We should do everything possible to continue on the path that you have taken.
SwedishDen bana som det italienska ordförandeskapet har slagit in på är, jag upprepar, den rätta.
The road embarked upon by the Italian Presidency, I repeat, is the right one.