"slingra sig" English translation

SV

"slingra sig" in English

EN

SV slingra sig
volume_up
{adjective}

slingra sig (also: avskild, skygg, blyg, undangömd)
volume_up
coy {adj.}

Similar translations for "slingra sig" in English

slingra verb
sig pronoun

Context sentences for "slingra sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen de måste vara uppriktiga, inte slingra sig eller tala med kluven tunga.
But they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
SwedishAlltför många människor i denna kammare har försökt slingra sig om denna fråga alltför länge.
Too many people in this House have been prevaricating on this question for far too long.
SwedishDet slår mig att vissa myndigheter fortsätter att slingra sig, åtminstone i ett av länderna.
It strikes me that some authorities are continuing to prevaricate, in one country at least.
SwedishJag anser att tillverkarna ska få klara och tydliga mål som de inte kan slingra sig ifrån.
I believe that manufacturers should be set absolutely clear targets with no room for wriggling.
SwedishMan vinner ingenting på att försöka slingra sig undan, det finns tvärtom mycket att förlora på det.
There is nothing to be gained by procrastinating, and much to be lost.
SwedishDärför måste vi besluta vårt yttrande, så att rådet inte längre kan slingra sig.
That is why we must decide what our position is to be, then the Council will no longer be able to avoid the issue.
SwedishHan försöker bara slingra sig från brottet.
He's just trying to weasel his way out of the crime.
SwedishEn utländsk medborgare får inte ha möjlighet att missbruka sin status för att slingra sig undan lagar eller exempelvis trafikregler, det är vi nog alla överens om.
It will not be possible for a non-EU citizen to abuse his status in order to break laws or, for example, traffic rules. We will soon be agreed on this.
SwedishJag talar om att slingra sig undan sanningen, om ohederlighet, och jag skulle till och med säga att ni i viss mån påminner mig om Visjinskijsom talar inför det sovjetiska parlamentet.
Furthermore, the fact that this was drawn up and signed by minorities known for being anti-Europeanist quite clearly exposes this intention.
SwedishJag talar om att slingra sig undan sanningen, om ohederlighet, och jag skulle till och med säga att ni i viss mån påminner mig om Visjinskijsom talar inför det sovjetiska parlamentet.
I am talking about dodging the truth, about dishonesty, and I would even say that you reminded me somewhat of Vichinsky pleading before the Soviet Parliament.
SwedishDet är absolut nödvändigt för stabiliteten i landet och för underregionen i stort att så snart som möjligt sätta stopp för Laurent Gbagbos strategi att försöka slingra sig.
It is imperative for the stability of the country and the sub-region as a whole that the stalling strategy being used by Mr Gbagbo should be brought to an end as quickly as possible.
SwedishFör att slingra sig ifrån själva frågan slås allt ihop: diskriminering av kvinnor, unga, äldre, diskriminering på grund av etniskt ursprung etc. men också på grund av nationellt ursprung.
In order to evade the issue, everything is intentionally mixed together: discrimination against women, young people, the elderly, people of ethnic origin, etc., but also national origin.