SV slump
volume_up
{common gender}

Det var ingen slump att vi tillbringade fem år tillsammans.
It was not by accident that we spent five years together.
Det är ingen slump att forskning och utveckling har hög prioritet i Europa 2020-initiativet.
It is no accident that research and innovation lie at the heart of the Europe 2020 initiative.
Denna fruktansvärda olycka skedde inte av en slump.
This terrible accident did not happen by chance.
volume_up
chance {noun}
Det är en slump att internationella medier är i händerna på Förenta staterna.
It is by chance that the United States has a stranglehold over the world's media.
Det är förresten ingen slump att debatten äger rum vid 22-tiden, och i hemlighet.
Moreover, it is not by chance that this debate is taking place at 10 p. m. and in secret.
Det är en slump att internationella medier är i händerna på Förenta staterna.
It is by chance that the United States has a stranglehold over the world' s media.
Det är ingen slump att Moldavien är den europeiska familjens styvbarn.
It is no coincidence that Moldova is the poor relation in the European family.
Det är inte någon slump att den enda ministern är utrikesministern.
It is no coincidence that the only minister is for foreign affairs.
Det är ingen slump att dagens föredragningslista började med kommissionens arbetsdokument.
It is no coincidence that today's agenda started with the Commission working paper.
slump (also: lycka)
volume_up
hap {noun}
slump (also: tillfällighet)
slump (also: fara, risk)
volume_up
hazard {noun}
Jag vill tolka det som en vilja att respektera EG-domstolens beslut, mer än som en enkel slump i tidsplanen.
I hope I see in this a desire to respect the decisions of the Court of Justice rather than a simple hazard of the calendar.

Context sentences for "slump" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJust det här projektet inspirerades av en ögonblicksbild i mitt liv, en ren slump.
So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
SwedishPlatsen för toppmötet mellan EU och Ryssland valdes inte av en slump.
(DE) Mr President, the location for the EU-Russia Summit was not chosen at random.
SwedishDe kom till jorden nästan av en slump och hamnade hos rockstjärnan Jeff Cochbrane.
When they happened along, they ended up with rock star Jeff Cochbrane.
SwedishDet är ingen slump att det framför allt är kvinnor som talar i det här ärendet.
It is for good reason that it is mainly women who are speaking here.
SwedishDet är naturligtvis en ren slump att vi nu har ett nederländskt ordförandeskap för rådet.
It is of course purely fortuitous that we now have a Dutch Presidency of the Council.
SwedishBedrägeri, dålig förvaltning och svågerpolitik uppstår inte av en slump.
Fraud, mismanagement and nepotism do not come from nowhere.
SwedishOch det man skulle ha funnit, vad man hoppades finna, av någon lycklig slump, är borta.
And what you were supposed to find, what you hoped to find in some serendipitous way, is no longer there.
SwedishEtt litet misstag: en europeisk union som tillkommer av en slump, en olyckshändelse.
There's a small mistake: Accidental European Union.
SwedishIndelningen i nyttodjur, avelsdjur eller favoritdjur har ju inte tillkommit av en slump.
The classification of animals as farm animals, breeding animals and pets is not an arbitrary one, after all.
SwedishÄr det en slump att världens två bästa hackare är här samtidigt?
What are the odds of you being in L. A. at the same time?
SwedishDet är ingen slump att namnen är som de är på dessa restauranger.
He's growing all his own fruit, and that's fantastic.
SwedishIngen utvandrar av en slump: det är alltid på grund av nöd.
No one emigrates on a whim: it is always out of necessity.
SwedishDet är ingen slump att dagens föredragningslista började med kommissionens arbetsdokument.
I commend the outgoing Commissioner and I look forward to the tenure of the incoming Commissioner, Commissioner Kroes.
SwedishDet är inte en slump att medborgarna- till exempel i Tyskland - är skeptiska till medlemskap i politiska partier.
The public, for example in Germany, are very sceptical - not without reason - about membership of political parties.
SwedishBlind, korkad, enkel... aningslös slump!
Blind, stupid, simple, doo-dah...... clueless luck!
SwedishDärför är de pågående stridigheterna om regler och bestämmelser för sockerproduktion och handel med socker ingen slump.
So the ongoing struggles in relation to the rules and regulations of sugar production and trade are not accidental.
SwedishAtt detta sker 3 december är ingen slump.
The choice of 3 December is not fortuitous.
SwedishDet upptäcktes bara av en slump.
When it was discovered, it was done so fortuitously.
SwedishDenna framgång har inte kommit av en slump.
This success is not purely coincidental.
SwedishVi har alla kvar på närhinnan och i minnet hur exemplariskt president Nelson Mandela skötte saken, och inte av en slump.
We all remember the exemplary way in which President Nelson Mandela led the process, and his choice was not accidental.