SV smälla
volume_up
{common gender}

1. colloquial

smälla (also: slå)
volume_up
bonk {noun} [Amer.] [coll.]

Synonyms (Swedish) for "smälla":

smälla

Context sentences for "smälla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör att han kommer smälla till igen, och när det händer, skall vi vara där.
Because he's gonna blow again, and when he does, we'll be there.
SwedishJag lyckades scanna in bilden, smälla upp den till exakt riktig storlek.
I was able to scan the picture, blow it up to exactly full size.
SwedishLåt oss helt enkelt tänka på, nu när jag slutar prata, att denna frihet är skör, och att den kan smälla igen dörren och gå sin väg.
As I finish speaking, let us simply remember that such freedom is fragile and can disappear in a puff of smoke.
SwedishFör att en bilstol ska godkännas, måste man möta vissa federala kriterier, som alla inbegriper att smälla bilen i en direkt frontalkrock.
In order to have the car seat approved, you need to pass certain federal standards, all of which involve slamming your car into a direct frontal crash.
SwedishMen för skattebetalaren och även för förhållandena i Leopoldswijk får det stora konsekvenser om man återigen skall smälla upp en enormt stor byggnad.
But the impact on the taxpayer and on the quality of life in the Leopold Quarter if yet another huge building were to be erected would be enormous.