"smida" English translation

SV

"smida" in English

SV smida
volume_up
{verb}

smida (also: föreslå, ha fuffens)
volume_up
skeemin' {vb} [slg.]
smida (also: gå upp, piska, banka, bulta)
smida (also: förfalska, hamra)
Enligt far måste man hantera svärdet för att kunna smida det.
Father says you can't forge a sword if you don't know how to use one.
Det finns ett kritiskt behov av att smida och bygga starka strategiska partnerskap.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
Övning ger färdighet, eller som det franska ordspråket säger, smed blir man genom att smida.
Practice makes perfect or, as the French proverb says, forging makes a blacksmith.

Context sentences for "smida" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns ett kritiskt behov av att smida och bygga starka strategiska partnerskap.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
SwedishÖvning ger färdighet, eller som det franska ordspråket säger, smed blir man genom att smida.
Practice makes perfect or, as the French proverb says, forging makes a blacksmith.
SwedishNu är tiden inne att smida medan järnet är varmt: Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, som fransmännen säger.
Now is the time to strike while the iron is hot: Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, as the French say.
SwedishHan förutsade om en tid, när människor skulle smida om sina svärd till plogbillar och vi kommer inte lära oss krig eller kriga mer.
For he foretold of a period when people shall transform their swords into plowshares and will not learn war or make war anymore.
SwedishJag tror att förhållandena nu är de rätta för att skapa nya jobb och, som man säger i mitt land, låt oss smida medan järnet är varmt.
I believe that the conditions are right for job creation now and, as we say in my country let's make hay while the sun shines.
SwedishSå många svärd att smida.
SwedishKan man på en och samma gång smida planer för Mercosur, den transatlantiska marknaden med alla dess kostnader, och projektet med ett öppnande mot öst?
Can we handle Mercosur, the transatlantic market and all the costs it may incur, and open up to the East at the same time?
SwedishKort sagt, vi måste fortsätta smida om vi skall behålla våra smeder och stålverksarbetare, och vi måste fortsätta smida för att få mer kunskap och uppfinna morgondagens stål.
Let us in this Chamber send them a clear message: ‘ Stand firm in your demands for the right to a future for yourselves and your children.
SwedishDet är därför nödvändigt att smida nya länkar, inte bara mellan européer utan även till de många länder som förblir utanför globaliseringsprocessen.
Just as the Eurogroup has elected in advance a president for two years, so governments should put in place other actions in anticipation of the treaty, relying on a voluntary agreement.
SwedishMycket arbete återstår att göra i båda dessa projekt, men det finns nu en möjlighet att smida en reell och varaktig fred i denna avgörande region i världen.
There is much work to be done on both of these projects, but the opportunity is there now for a real and lasting peace to be forged in this vitally important region of the world.
SwedishKort sagt, vi måste fortsätta smida om vi skall behålla våra smeder och stålverksarbetare, och vi måste fortsätta smida för att få mer kunskap och uppfinna morgondagens stål.
In short, we must keep forging if we are to keep our blacksmiths and steelworkers, and we must keep forging to acquire more know-how and invent the steels of tomorrow.