"snarlik" English translation

SV

"snarlik" in English

SV snarlik
volume_up
{adjective}

1. general

snarlik (also: motsvarande, parallell)

2. "mycket lik"

snarlik
volume_up
quite {adj.}
snarlik
volume_up
rather {adj.}

Context sentences for "snarlik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn snarlik utveckling har skett på industrikundernas marknad.
Similar trends are visible in the industrial customer market.
SwedishTanken var att alla valpar skulle få snarlik lukt.
The idea was that all the puppies would retain similar odours.”
SwedishVid en första uppskattning, är storleken på maskinen -- och dess komplexitet, snarlik vår hjärna.
But to a first approximation, the size of this machine is the size -- and its complexity, kind of -- to your brain.
SwedishVi inleder andrabehandlingen med en mer snarlik inställning till detta, som för alla finansieringsinstrument.
We are going into the second reading with an accelerated rapprochement on this, as on all the financing instruments.
SwedishBilden är mycket snarlik i år, 2011.
SwedishMot bakgrund av dessa yttranden vill jag ge ordet till Ludford, som inte fick yttra sig tidigare, när hon ville ta upp en fråga som kan ha varit något snarlik.
In view of those remarks, let me give the floor to Mrs Ludford, who was not allowed to speak earlier when she wished to make a point that may have been somewhat similar.
SwedishDet behövs nya korrigeringskoefficienter för att återspegla skillnaderna i investeringspotentialen mellan länder med en snarlik BNP men med olika sociala och ekonomiska förutsättningar.
New correction coefficients are needed to reflect the differences in the investment potential of countries with a similar GDP but with dissimilar social and economic prospects.
SwedishI nuläget är pensionen endast en sparprodukt som man vagt, mycket vagt, klär ut till en pension, och jag vill tacka Karas för allt han gjort för att få denna klädsel så snarlik som möjligt.
At present, we are just dressing up savings products in a very ill-defined way. I would like to thank Mr Karas for all the efforts he has made to make this dressing-up as convincing as possible.