"snygga till" English translation

SV

"snygga till" in English

SV snygga till
volume_up
{verb}

snygga till (also: städa, rensa upp, rensa up)
Samtidigt håller man på att snygga till det kinesiska kapitalet, enligt Amnesty International.
In the meantime the Chinese capital is undergoing a slick clean-up, says Amnesty International.
Jag välkomnar Europaparlamentets seriösa utmaning till Europeiska kommissionen att snygga till dess rättsakt om BSE.
I welcome the serious challenge to the European Commission by the European Parliament to clean up its act on BSE.
Förenade kungarikets labourregering har lett kampen för att skydda våra medborgare och för att snygga till vår planet.
Britain's Labour Government has been leading the fight to protect our citizens and to clean up our planet.
snygga till (also: feja, städa upp)
Vår kontinent måste alltså stöpa om sina regler, inte bara snygga till dem.
So our continent will have to rethink its rules rather than simply tidy them up.
Vi vet att nästan ingenting har gjorts för att snygga till saker och ting.
We know that almost nothing has been done to tidy matters up.
Å andra sidan vore det mycket tråkigt om vi inte kunde snygga till vår arbetsordning på den här punkten när vi har haft så många problem tidigare.
On the other hand, it would be very regrettable if we could not tidy up our regulation on this point when there have been so many problems in the past.
snygga till (also: klä upp, snofsa upp)
snygga till (also: fräscha upp)

Similar translations for "snygga till" in English

snygg adjective
till adjective
English
till adverb
English
till preposition
till pronoun
English
...till pronoun
English

Context sentences for "snygga till" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVår kontinent måste alltså stöpa om sina regler, inte bara snygga till dem.
This timid IGC 2000 can in no way represent an end result, but only the first step towards a constitution.
SwedishJag vet inte hur vi skall kunna snygga till detta.
I cannot see any way of putting a cosmetic gloss on these things.
SwedishJag vet inte hur vi skall kunna snygga till detta.
That is the simple view taken by our fellow-citizens.
SwedishFörenade kungarikets labourregering har lett kampen för att skydda våra medborgare och för att snygga till vår planet.
At Kyoto, Deputy Prime Minister John Prescott managed to secure an agreement to cut global emissions.
SwedishJag välkomnar kommissionens förslag om att förenkla saker och ting, att sammanfatta tio direktiv om gemenskapens jämförande försök och att också snygga till dem.
I welcome the Commission's proposal to simplify matters by drawing together and streamlining ten directives on the Community comparative tests.