"sopor" English translation

SV

"sopor" in English

EN

SV sopor
volume_up
{only plural}

sopor (also: avfall, skräp, strunt, smörja)
Nu när ni ser dessa berg, Tänker de flesta människor på sopor.
Now when you see these mountains, most people think of garbage.
I got, uh... smelly garbage or old dumpster.
Och varför måste de gå genom vår gård och gå genom våra sopor?
And why do they have to go through our yard and go through the garbage?

Synonyms (Swedish) for "sopor":

sopor

Context sentences for "sopor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt direktiv avsett att uppmuntra återvinning har i stället uppmuntrat dumpning av sopor.
A directive intended to encourage recycling has ended up encouraging fly-tipping.
SwedishI dagens västerländska konsumtionssamhälle lever de flesta gott och har mat i överflöd, en av medaljens baksidor är den stora mängd sopor som skapas.
In today’s consumption society of the western world,many live well and have an abundance of food.
SwedishFörbränning av sopor kan orsaka luftföroreningar, deponier kan förorena grundvattnet och producera metan, en växthusgas.
Incineration can cause air pollution, landfill can cause groundwater pollution and the production of methane, a greenhouse gas.
SwedishI hela den italienska regionen Campania råder nu en miljösituation på gränsen till vad som kan tolereras, med flera tusen ton sopor som bara lämnas där de är.
An entire region of Italy – Campania – is experiencing environmental conditions that are verging on the intolerable.
SwedishJag anser att vi gör ungefär som människor gjorde under medeltiden, när de slängde sina sopor på gatorna och undrade varför de blev sjuka.
I believe that we are doing much as people did in the Middle Ages, when they dumped their ordure on the streets and wondered why they got ill.
SwedishDen har beräknat en möjlig, årlig kostnad för att genomföra detta direktiv på 500 miljoner euro, med en maximal besparing i kostnader för nedgrävning av sopor på ungefär 15 miljoner euro om året.
It has estimated a possible annual implementation cost for this directive at EUR 500 million, with a maximum save in landfill costs of approximately EUR 15 million a year.