"stötesten" English translation

SV

"stötesten" in English

volume_up
stötesten {comm. gen.}

SV stötesten
volume_up
{common gender}

1. general

stötesten
Miljöområdet kommer att utgöra en stötesten i förhandlingarna.
The environment is the area which will constitute a stumbling block in the negotiations.
Finansieringen av programmet är också en stötesten.
The funding of the programme also represents a stumbling block.
Denna artikel är en väldig stötesten när det gäller att skapa förutsättningar för ett effektivt konsumentskydd.
This article constitutes a huge stumbling block in terms of effective consumer protection.

2. "hinder"

volume_up
snag {noun}

Context sentences for "stötesten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har till exempel sett att skattefrågorna blivit en stötesten.
We have seen that matters of taxation, for example, have become stumbling blocks.
SwedishVi har till exempel sett att skattefrågorna blivit en stötesten.
It is hard to understand why we cannot introduce a reasonable tax on capital in Europe.
SwedishDen obalansen blir en allt större praktisk och moralisk stötesten för fortsatta framsteg.
Such an imbalance is an increasingly serious practical and moral obstacle for further progress.
SwedishDenna artikel är en väldig stötesten när det gäller att skapa förutsättningar för ett effektivt konsumentskydd.
I should like to hear from the Commissioner whether he will be adopting this amendment.
SwedishVid GATT-förhandlingarna har vi tidigare råkat på denna stötesten vid ett flertal tillfällen.
It would not be the first time - we have hit our heads against this brick wall during the GATT negotiations.
SwedishTrots denna stötesten bör förslaget välkomnas.
Despite this sticking point, this report should be applauded.
SwedishOch plötsligt uppdagas frågans stötesten.
And it reveals to us, suddenly, the crux of the matter.
SwedishSom ni vet är detta fortfarande en stötesten.
As you know, that is still a sticking point.
Swedish”understryker att situationen i Tjetjenien fortfarande är en stötesten i förbindelserna mellan EU och Ryssland”
'emphasises that the situation in Chechnya continues to be a point of dissent in the relations between the EU and Russia'
SwedishHär vill jag nämna en sak som fortfarande är en stötesten, nämligen frågan om hur autogireringarna ska beräknas.
Here I would like to mention one point, which is still a bone of contention, namely the matter of how direct debits will be calculated.
SwedishFru ordförande, trafikavgifterna och de externa transportkostnaderna utgör en redan gammal stötesten för gemenskapens institutioner.
Madam President, Community institutions have long been concerned about charging and external costs regarding transport.
SwedishDet som har varit en stötesten för oss svenska socialdemokrater är framför allt de schablonmässiga reseersättningarna, lönenivån, gemenskapsskatten och bristen på öppenhet.
What, above all, have been stumbling blocks for us, as Swedish Social Democrats, are the cut-and-dried travel allowances, the salary level, the Community tax and the lack of transparency.