"stam" English translation


Did you mean: stäm-, stämma
SV

"stam" in English

volume_up
stam {comm. gen.}
EN
EN

SV stam
volume_up
{common gender}

1. general

Tack och lov har det inte muterat till en mänsklig stam ännu, men det beter sig på olika sätt hos olika fåglar i olika regioner.
Thankfully it has not mutated into a human strain yet, but it behaves in a different way in different birds in different regions.
Det är en mänsklig "stam "varelse som sedermera ger upphov till två mänskliga varelser med varsin personlighet men med samma genetiska utrustning.
It is a human 'strain' , which then gives rise to two human beings, each with a different personality though with the same genetic material.
Det är en mänsklig " stam " varelse som sedermera ger upphov till två mänskliga varelser med varsin personlighet men med samma genetiska utrustning.
It is a human'strain ', which then gives rise to two human beings, each with a different personality though with the same genetic material.
stam
volume_up
tribe {noun}
Du märker när du träffar någon i en stam.
You can tell when you're running into someone in a tribe.
Vi ville arbeta med tanken att vara omgiven av en stam av väldigt blyga, känsliga och söta varelser.
And we wanted to work with a notion of being surrounded by a tribe of very shy, sensitive and sweet creatures.
Det finns till och med ett talesätt i Jemen som säger att ”om du är gammal nog att använda en kniv är du gammal nog att slåss för din stam”.
There is even a saying in Yemen that 'if you are old enough to use a knife, you are old enough to fight for your tribe'.
stam (also: sort, slag, avel, ras)
volume_up
breed {noun}
stam (also: familj, släkt, börd, barn)
volume_up
family {noun}
Detta beror inte på att afghaner är medfött oärliga utan på att man i det afghanska stamsamhället anser att det är en självklar dygd att var och en ska se om sin egen familj och stam.
This is not because Afghans are endemically dishonest but because Afghan tribal society sees looking after one's own family and tribe as a self-evident virtue.
stam
volume_up
stem {noun}
volume_up
stock {noun}

2. zoology

stam (also: fylum)
volume_up
phylum {noun} (pl. phyla)

Synonyms (Swedish) for "stam":

stam

Context sentences for "stam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVår ålderspyramid ser ut som ett träd med klen stam som inte kan hålla uppe sig själv.
Our age-pyramid already seems to have a very weak base, which means that it is bound to collapse.
SwedishDet måste vi gödsla väldigt väl för att det skall få samma stam som den första pelaren.
We shall have to tend and fertilise it very well until its trunk attains the same girth as the first pillar.
SwedishVi anser inte att EU skall bestämma huruvida medlemsländerna ger undervisning om en gemensam stam av europeisk historia.
We do not think that the EU should decide to what extent the Member States should teach a common syllabus of European history.
SwedishOkej, jag ser en vertikal stam.
OK, I spy something... uh, a vertical log.
SwedishDet senaste presidentvalet visade återigen att en medlem av en annan stam av Kikuyu inte kan bli president, inte ens om majoriteten av väljarna röstar på honom.
The latest presidential elections proved once again that a non-Kikuyu cannot become President, not even if the majority of voters vote for him.
SwedishEuropeiska unionen får inte agera som en viss stam i Afrika som tror att problem eller sjukdomar upphör att existera om man inte talar om dem och inte nämner dem vid namn.
Passivity on this issue, and pretence that the problem will solve itself is, in the words of Talleyrand, worse than a crime, it is a blunder.
SwedishStaterna måste kunna garantera goda villkor, rättigheter och integration för de inflyttade.5.Idén om att ge undervisning om en " gemensam stam" av europeisk historia är fullständigt bisarr.
The States have to be able to guarantee good conditions, rights and integration for the immigrants.5.The idea of teaching a 'common syllabus' of European history is totally bizarre.
SwedishSå genom att helt enkelt byta vårt perspektiv från en enskild stam till de många dynamiska kvistarna, kunde vi se att träd inte bara är statiska varelser, utan egentligen är extremt dynamiska.
And so simply by shifting our perspective from a single trunk to the many dynamic twigs, we are able to see that trees are not simply static entities, but rather extremely dynamic.
SwedishStaterna måste kunna garantera goda villkor, rättigheter och integration för de inflyttade.5.Idén om att ge undervisning om en " gemensam stam " av europeisk historia är fullständigt bisarr.
The States have to be able to guarantee good conditions, rights and integration for the immigrants.5. The idea of teaching a 'common syllabus ' of European history is totally bizarre.