"stampa på" English translation

SV

"stampa på" in English

SV stampa på
volume_up
{verb}

stampa på (also: prägla, krossa, stämpla, trycka)

Similar translations for "stampa på" in English

stampa verb
adjective
English
adverb
English
preposition

Context sentences for "stampa på" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste undvika att bli isolerade eller att stå och stampa samma fläck.
We must avoid becoming isolated or marking time; quite the reverse.
SwedishEtt litet steg i rätt riktning är alltid bättre än att stå och stampa samma fläck år ut och åt in.
A small step in the right direction is always better than marking time on the spot for years.
SwedishNågra kanske föredrar att stå och stampa samma fläck, men EU har gjort det förut och det fungerar inte.
Well, some may prefer to tread water, but Europe has done that before and it does not work.
SwedishKommissionens halvtidsutvärdering är i realiteten en övning i att stå och stampa samma fläck.
   Mr President, the Commission's mid-term review is actually an exercise in marking time.
SwedishEtt litet steg i rätt riktning är alltid bättre än att stå och stampa samma fläck år ut och åt in.
For over a decade now, we have been debating the takeover directive, the first version of which, as we know, was unable to get over the last hurdle in this House.
SwedishAtt Nice inte var någon framgång inser man väl allmänt nu, utom kanske hos dem som tycker att Europa skall stå och stampa samma fläck.
Mr President, most people now realise that Nice was a flop, apart perhaps from those who think that Europe should tread water.
SwedishOm Europa vill komma på efterkälken, lämnad att stå och stampa samma fläck med arbetslöshet och stillastående och korporatism, i så fall ja, rösta emot detta betänkande i morgon.
And if Europe wants to be left behind, left behind to stagnation and to unemployment and to statism and to corporatism, than yes, vote against this report tomorrow.
SwedishMen låt oss sluta stå och stampa ett och samma ställe och låt oss i stället gå framåt genom att stödja Klaus-Heiner Lehnes rekommendation på denna långa, långa väg mot ett EU-patent.
However, let us stop stalling and let us instead move forward by giving our support to Mr Lehne's recommendation on this long, long road towards the European patent.